Image

ضدیخ پودری ملات

شرح محصول - ضدیخ پودری ملات

ضد یخ پودری ملات

Mortar Pouder Anti Freeze

Admix

 AF3000-P

افزودنی پودری برای افزایش سرعت گیرش در هوای سرد مناسب برای بتن های غیر مسلح

شرح ضد یخ پودری ملات

ضد یخ پودری ملات چیست؟

یخ زدن بتن و ملات و متعاقب آن آب شدن بتن یخ زده پس از سخت شدن ، همواره یکی از معضلات مهم در مورد دوام بتن است که الزام ممانعت از یخ زدگی بتن تازه و همچنین شرایط بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد را مورد بررسی قرار می دهد . ماده افزودنی ضد یخ پودری ملات، افزودنی مناسب بر پایه کلرایدهای کلسیم و نمک های معدنی جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتن ، تسریع در گیرش و تشدید حرارت زایی ، که با نسبت های خاصی جهت بتن ریزی در هوای سرد، فرموله و تولید و عرضه می گردد. به دلیل وجود یون کلر در فرمولاسیون ضد یخ بتن، جهت استفاده در بتن های مسلح توصیه نمی گردد .

این محصول مخصوص استفاده در ملات های سیمانی و بتن های غیر مسلح می باشد . لازم به توضیح است که در شرایط بتن ریزی و یا ملات ریزی در شرایط آب و هوای سرد ، چنانچه بتن یا ملاتی که هنوز به گیرش اولیه خود نرسیده، بر اساس برودت هوا یخ بزند ، موجب افزایش حجم کل بتن یا ملات، در نهایت یخ زده خواهد شد که این امر در نتیجه یخ زدن آب مخلوط اتفاق خواهد افتاد. در پیامد یخ زدن بتن به دلیل اینکه مقدار آبی که باید در فرآیند هیدراسیون واکنش نشان می داده ، یخ زده است، در نتیجه گیرش و سخت شدن، بتن را دچار تأخیر خواهد نمود. تا زمانی که درجه حرارت محیط کاهش نیابد ، عمل گیرش اتفاق نمی افتد. (توجه فرمایید پس از آنکه آب یخ زده داخل مخلوط ذوب شد ، بتن باید مجدداً ویبره شود) در این حالت هم انبساطی که در حالت یخ زدن ایجاد شده است ، موجب خواهد شد که بتن و ملات با حجم زیادی از منفذهای موجود داخل مخلوط ، گیرش خود را به دست آورد که این سرعت گیرش نیز حصول مقاومت مطلوب را دچار خلل خواهد نمود و به طبع شاهد افت مقاومت خواهیم بود. بنابراین چنانچه یخ زدن بتن قبل از گیرش و کسب مقامت های لازم اولیه رخ دهد. آسیب های جدی به بتن وارد خواهد شد ولی چنانچه این یخ زدگی پس از گیرش و حصول مقاومت اولیه مطلوب صورت گیرد ،بتن تحمل بیشتری در برابر یخ زدن خواهد داشت.

 

مکانیزم اثر

مکانیزم اثر ضد یخ پودری ملات

مکانیزم تاثیر ضد یخ پودری ملات چگونه است ؟

برای گیرش بتن یا ملات لازم است که سیمان و آب واکنش نشان دهند تا بتن سخت شده و به مقاومت لازم برسد . فرآیند هیدراسیون سیمان و آب در دمای زیر 5 درجه سانتیگراد، دچار کاهش سرعت محسوسی خواهد شد . ماده افزودنی شیمیایی ضد یخ پودری ملات ، فرآیند هیدراسیون را که واکنشی گرما زاست تسریع نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل، فرآیند گیرش میتوان از یخ زدگی بتن با افزودن ضد یخ پودری ممانعت به عمل آورد.

 

خواص و اثرات

خواص و اثرات ضد یخ پودری ملات

ضد یخ پودری ملات چه خواص و اثراتی در عملکرد بتن دارد ؟

 • افزایش سرعت گیرش و سخت شدن بتن و ملات
 • افزایش حرارت زایی بتن
 • تأمین زودرس مقاومت اولیه
 • افزایش انسجام و دوام بتن و ملات در برابر یخبندان

 

کاربردها

کاربردهای ضد یخ پودری ملات

موارد مصرف ضد یخ پودری بتن به چه صورت می باشد ؟

 • مناسب برای ساخت و اجرای بتن درمناطق سرد و یخبندان
 • مناسب برای ساخت و اجرای بتن در مواقعی که افت سریع دمای محیط پیش بینی می گردد.
 • گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی
 • استفاده در بتن های غیر مسلح به علت داشتن یون کلراید
 • مناسب برای تولید قطعات پیش ساخته بتنی
 • مناسب برای ساخت ملات سیمانکاری در آب و هوای سرد ویخبندان

 

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 خواص فیزیکی و شیمیایی ضد یخ پودری ملات

ضد یخ پودری ملات چه خواص فیزیکی و شیمیایی دارد؟

عنوان ویژگی
حالت پودر
رنگ سفید
وزن مخصوص gr/cm3 2/1
استاندارد ASTM C494 – BS EN 934
یون کلر دارد
PH حدود 7

 

استاندارد

 محصول ضدیخ پودری ملات مطابق کدام استانداردها تولید می شود؟

استاندارد ASTM C494 – BS EN 934

 

میزان مصرف

میزان مصرف ضد یخ پودری ملات

مقدار مصرف ضد یخ پودری ملات چقدر است ؟

میزان مصرف ضد یخ پودری ملات به برودت هوای محیط در هنگام بتن ریزی و 8 الی 12 ساعت بعـد از بتـن ریزی و همچنین عیار بتن بستگی دارد . لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف همواره مورد توجه قرار بگیرد . به طور نرمال درصد وزنی مصرفی ضد یخ پودری ملات بر اساس وزن سیمان مصرفی در عیارهای مختلف بتن مطابق جدول زیر محاسبه می شود.

وزن سیمان مصرفی در عیارهای مختلف بتن مطابق جدول زیر محاسبه می شود.

عیار 300 عیار 350 عیار 400  
تا 5- 5/2 2 5/1
تا 10- 3 5/2 2
تا 15- 5 4 3

روش مصرف

روش مصرف ضد یخ پودری ملات

طریقه مصرف ضد یخ پودری ملات چیست ؟

 1. مقدار ضد یخ پودری ملات محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .
 2. این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود .

نکته : پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

ایمنی

ایمنی ضد یخ پودری ملات

شرایط ایمنی مناسب در هنگام مصرف ضد یخ پودری ملات چیست ؟

 • این ماده در محدوده مواد سمی ، آتش زا و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
 • در صورت آلوده شدن چشم با آب سرد شستشو دهید.
 • درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

نگهداری

نگهداری ضد یخ پودری ملات

شرایط نگهداری ضد یخ پودری ملات چیست ؟

مدت : یکسال در بسته بندی اولیهbox

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طولانی نور خورشیدkeepdry

بهترین دمای نگهداری : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی

بسته بندی ضد یخ پودری ملات

بسته بندی ضدیخ پودری ملات به چه شکل است؟

کیسه 20 کیلوییbag

ویدئو آموزشی - نحوه استفاده

ویدئو آموزشی-معرفی محصول

ویدئو -پروژه های اجرا شده

دانلود

Image
Image
Image

سوالات متداول

آیا استفاده صرف از فوق روان کننده زودگیر یا ضدیخ ها جهت جلوگیری از یخ زدن بتن کافی می باشد ؟

 

استفاده از مواد افزودنی ضدیخ و فوق روان کننده های زودگیر فقط در مراحل بتن ریزی موجب عدم یخ زدگی می شوند و برای بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان رعایت آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط در رابطه با بتن ریزی و عمل آوری باید در نظر گرفته شود. 

 

سوالات متداول

به چه دلیل ازضد یخ های پودری معدنی نمی توان در سازه های بتن مسلح استفاده نمود ؟

ضد یخ پودری ، یک افزودنی بر پایه کلرایدهای کلسیم و نمک های معدنی می باشد که جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتن ، تسریع در گیرش و تشدید حرارت زایی می باشد که به دلیل وجود یون کلر در ساختار آن جهت استفاده در بتن مسلح توصیه نمی شود چون باعث خوردگی میلگردهای بتن مسلح و در نهایت آسیب به سازه بتنی می شود . این محصول مخصوص استفاده در ملات های سیمانی و بتن های غیر مسلح می باشد .  

محصولات مرتبط - افزودنیهای شیمیایی بتن

Image

حباب هوا ساز بتن

Image

دیرگیر کننده بتن مایع

Image

زودگیر مایع بتن سیلیکاتی

Image

دیرگیر کننده بتن پودري

Image

زودگیر کننده پودري بتن

Image

ضد یخ مایع بتن

Image

زودگیر شاتکریت مایع

Image

زودگیر شاتکریت پودری

Image

ضد یخ مایع ملات

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805