Image

روان کننده بتن دیرگیر

شرح محصول - روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر

Concrete Plasticizer

Retarder PL77-L

روانساز معمولی و کاهنده آب با خاصیت دیرگیر کنندگی

شرح روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر چیست؟

روان کننده بتن دیرگیر، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات و مواد کندگیر کننده گیرش بتن فرموله شده است که می توان از آن برای افزایش روانی و کارایی بتن و کاهش نسبت آب به سیمان در طرح اختلاط بتن استفاده نمود و علاوه بر خواص مذکور،کنترل گیرش بتن در سنین اولیه در دسترس خواهد بود .استفاده از روان کننده دیرگیر در بتن ریزی های حجیم و همچنین بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم پیشنهاد می شود. همچنین در شرایطی که مسافت بین محل ساخت بتن و محل بتن ریزی طولانی است با افزودن این محصول در مبدا می توان گیرش و اسلامپ آن را کنترل نمود. در مورد استفاده از روان کننده دیرگیر برپایه لیگنوسولفونات توجه داشته باشید که افزایش مقاومت در سنین پایین بتن نسبتا کم می باشد ولی شاهد افزایش مقاومت مزلوبی در سنین 90 روزه خواهیم بود.

مکانیزم اثر

مکانیزم اثر روان کننده بتن دیرگیر

مکانیزم اثر روان کننده بتن دیرگیر در بهبود کیفیت بتن چیست؟

هنگام افزودن روان کننده بتن دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات به آب و سیمان ، گروه قطبی آنیونی موجود در مولکولها به یک زنجیره هیدروکربنی که خود نیز قطبی است و دارای چند گروه OH است وصل می شود. با افزودن این ماده به مخلوط ، سر قطبی مولکول روان کننده بتن دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات، به ذرات سیمان وصل می شود و به دلیل دو قطبی شدن ذرات ، از تجمع آنها جلوگیری می کند و به این ترتیب روانی مخلوط بتنی افزایش می یابد و موجب پراکنده شدن بهتر ذرات تشکیل دهنده در طرح اختلاط خواهد شد. علاوه بر خواص روانی در فرمولاسیون روان کننده بتن دیرگیر بر پایه لیگنو سولفونات از موادی استفاده شده است که پس از برخورد با سیمان موجب ایجاد کندی در گیرش و سرعت فرایند هیدراسیون خواهد شدو به این ترتیب زمان کارپذیری بتن افزایش خواهد یافت.

 چگونه روان کننده دیرگیر با کیفیت مطلوب را بشناسیم؟

روان کننده دیرگیر با کیفیت مناسب می بایست اولا دارای غلظت مناسبی باشد . بهترین معیار آزمایش روان کننده دیرگیر عملکرد مطلوب آن با توجه به میزان مصرف توصیه شده از سوی تولید کننده می باشد . البته باید دقت شود این میزان مصرف نیز در حد متعارفی باشد و بیشتر از اندازه مجاز نباشد. در صورت استفاده از محصول روان کننده دیرگیر با غلظت و کیفیت پایین ، مجبور به استفاده مقدار بیشتری از محصول در بتن خواهیم شد که با توجه به وارد شدن مقدار آب بیشتر از حد مجاز به مخلوط ، کاهش مقاومت را به دنبال خواهد داشت . همچنین میزان دیرگیری کنترل شده ای برای روان کننده دیرگیر باید وجود داشته باشد . چنانچه بصورت مثال میزان دیرگیری بیش از حد مجاز باشد ، فرآیند هیدراسیون بیش از اندازه مجاز به تاخیر خواهد افتاد و یا اصلا انجام نخواهد شد.

خواص و اثرات

خواص و اثرات روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر چه خواص و اثراتی در بتن دارد؟

 • افزایش اسلامپ و روانی بتن
 • افزایش زمان کارپذیری بتن
 • کاهش آب بتن حدود 10 درصد
 • افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن
 • کنترل در زمان گیرش اولیه بتن
 • ممانعت از ایجاد درز سرد در بتن
 • افزایش دوام و پایایی بتن
 • ممانعت از بوجود آمدن ترک های سطحی در بتن
 • مناسب برای بتن ریزی های حجیم
 • جلوگیری از خزش بتن
 • ممانعت از جمع شدگی و انقباض بتن
 • ممانعت از جداشدگی سنگدانه ها و آب انداختگی بتن
 • افزایش چسبندگی مصالح در بتن های با دانه بندی نامناسب

کاربردها

کاربردهای روان کننده بتن دیرگیر

مصارف کاربردی روان کننده بتن دیرگیر چیست؟

 • اجرای بتن پیش تنیده و پس تنیده
 • اجرای بتن در شرایط آب و هوای گرم
 • قابلیت بتن ریزی در نقاطی که فشردگی آرماتورها زیاد است.
 • تولید و حمل بتن در مسافتهای طولانی
 • مناسب برای اجرا و بتن ریزی کلیه المان های سازه ای
 • مناسب برای تولید بتن های پمپ پذیر
 • قابلیت تولید بتن، توسط مصالح سنگی شکسته
 • مناسب برایتولید آجر و بلوک بتنی
 • قابلیت اجرای پروژه هایی که در آنها کاهش آب، به منظور کاهش نفوذ پذیری مد نظر باشد.

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر چه خواص فیزیکی و شیمیایی دارد؟

عنوان ویژگی
حالت مایع
رنگ قهوه ای 
وزن مخصوص gr/cm3 12/1
استاندارد ASTM C494 
یون کلر ندارد
PH حدود 7

استاندارد

 استاندارد روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر بر طبق کدامیک از استانداردهای جهانی تولید می شود؟

ASTM C494

میزان مصرف

 

میزان مصرف روان کننده بتن دیرگیر

مقدار مصرف روان کننده بتن دیرگیر په میزان است؟

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی روان کننده بتن دیرگیر با توجه به انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصـرف این محصـول بین 1/5 تا 2 درصــد وزن سیمان مصرفی در بتــن می باشد. مصرف بیش از حد معمول این محصول، مجاز نمی باشد و پیشنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت شیمیایی بتن پلاست مشاوره نمایید. مصرف بیش از حد مجاز این محصول منجر به کندی بیش از حد مجاز در گیرش می شود و فرآیند هیدراسیون را دچار ضعف خواهد نمود.

 

روش مصرف

روش مصرف روان کننده بتن دیرگیر

روان کننده بتن دیرگیر چگونه مصرف می شود؟

 1. مقدار روان کننده بتن دیرگیر محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .
 2. این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود . پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.
 3. روان کننده بتن دیرگیر را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود

توجه گردد ماده افزودنی روان کننده ، مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود

 

ایمنی

موارد ایمنی مهم در مورد روان کننده بتن دیرگیر

شرایط ایمنی مناسب در هنگام مصرف روان کننده بتن دیرگیر چیست؟

 • این ماده جزء مواد سمی و خطرناک و آتش زا نمی باشد.
 • این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند، در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود .
 • در صورت ایجاد حساسیت در سطح پوست به پزشک مراجعه شود.
 • هنگام مصرف از عینک و دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.                                                                                                                                                                                                                                                    

نگهداری

نگهداری روان کننده بتن دیرگیر

روش نگهداری مناسب از روان کننده بتن دیرگیر چگونه است؟

اصول نگهداری روان کننده بتن دیرگیر

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه box

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طولانی نور خورشیدkeepdry

بهترین دمای نگهداری : 10+ الی 30+ درجه

 

بسته بندی

بسته بندی روان کننده بتن دیرگیر

بسته بندی روان کننده بتن دیرگیر به چه شکل می باشد؟

گالن 20 لیتریbag    بشکه 220 لیتریbox   مخزن 1000 لیتری bigbag

ویدئو آموزشی - نحوه استفاده

ویدئو آموزشی-معرفی محصول

ویدئو -پروژه های اجرا شده

دانلود

Image
Image
Image

سوالات متداول

تاثیر روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن بر روی بتن به چه عواملی بستگی دارد ؟

تاثیر روان کننده بتن به عواملی نظیر نوع مواد شیمیایی به کار رفته در ترکیب روان کننده ، مقدار مواد سیمانی ، ‌مقدار آب ، ‌شکل ودانه بندی سنگ دانه ،‌ درصد ترکیب ، مدت زمان اختلاط ، اسلامپ و دمای بتن بستگی دارد. 

سوالات متداول

آیا رابطه ای میان عملکرد نوع روان کننده بتن و نوع سیمان مصرفی وجود دارد؟

نحوه عملکرد مواد روان کننده بتن در بسیاری موارد تابع A3A در سیمان گزارش شده است . مثلا سیمان نوع 5 به فوق روان کننده کمتری نیاز دارد . به هر حال در سیمان A3C کم ممکن است این مواد ،‌کندگیری بیشتری ایجاد نمایند . 

محصولات مرتبط - روانسازهای بتن

Image

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی

Image

فوق روان کننده بتن نوترال

Image

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی زودگیر

Image

فوق روان کننده بتن زودگیر

Image

ابر روان کننده بتن کربوکسیلاتی دیرگیر

Image

فوق روان کننده بتن دیرگیر

Image

روان کننده بتن زودگیر

Image

رزین سنگ مصنوعی کربوکسیلاتی

Image

روان کننده بتن نرمال

Image

روان کننده بتن آب بند

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

اتوبان جلال آل احمد ، شرق به غرب ، بعد از زیر گذر گیشا ، پلاک 71 ، واحد 4

تلفکس : 02188580775    02188580774

کارشناس فروش : خانم کریمان  09120347806   09120367805

کارشناس فروش : آقای مهندس مبینی  09124856268