اسپیسر و قطعات کمکی بتن

اسپیسرهای مینی فیکس تولیدی شرکت بتن پلاست قادر به جا دادن میلگرد تا قطر 18 میلیمتر را دارا می باشند اما نکته مهم اینجاست که سازه ای که آرماتورهای افقی آن 16 میلیمتر می باشد سازه ی سنگینی می باشد و اسپیسر مینی فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای تا 25 کیلوگرم می باشد . برای میلگرد با قطر 12 تا 16 میلیمتر استفاده از اسپیسر ماکس فیکس و برای میلگرد با قطر 18 تا 32 میلیمتر استفاده از اسپیسرهای هارد فیکس پیشنهاد می شود .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

استفاده از اسپیسر مینی فیکس به هیچ وجه برای فونداسیون پیشنهاد نمی شود ولی در صورتی که وزن سازه آرماتور متوسط باشد می توان از اسپیسرهای ماکس فیکس استفاده نمود، در صورتی که بار نقطه ای وارده به هر اسپیسر بیش از 60 کیلوگرم نباشد و محاسبات لازم برای میزان استفاده اسپیسر با توجه به بار وارده به اسپیسرها انجام شود و تعداد مناسب اسپیسر مورد استفاده قرار گیرد . ولی با توجه به سنگین بودن سازه آرماتور اکثر فونداسیون ها استفاده از اسپیسر هاردفیکس پیشنهاد می شود چون اسپیسرهای هارد فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای تا 250 کیلوگرم را دارا می باشد .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

اسپیسر یو فیکس در مواردی که قطر میلگرد بالاتراز 32 میلیمتر باشد و وزن سازه متوسط باشد به دلیل عدم وجود شاخک های قفل کن در ساختارش مناسب می باشد . همچنین اسپیسر یوفیکس در مواقعی که زیر سازه آرماتوربندی اسپیسر کم گذاشته شده و به هر دلیل ناظر تشخیص می دهد که باید تعدادی اسپیسر زیرمیلگردها اضافه شود ، اسپیسر یوفیکس به دلیل عدم وجود شاخک به راحتی این خواسته را بر طرف می نماید .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

اسپیسرهای سنگین هارد فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای 250 الی 300کیلوگرم می باشدو چنانچه باروارده بر متر مربع براساس بارهای مرده و زنده محاسبه شود با افزایش تعداد اسپیسر از 4 عدد به 8 یا 12 یا 16 عدد در متر مربع می توان از اسپیسرهای پلاستیکی استفاده می شود .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

اسپیسر ویلسان در حول خود تیغه هایی دارد که در اثر لرزش و حرکت آسیب پذیر است ولی اسپیسرهای ویلسان حول خود بصورت صاف طراحی شده است . بنابراین اسپیسر ویل فیکس در سطوح عمودی با قالب بندی ثابت و بدون حرکت و اسپیسرهای ویلسان در سطوح عمودی لغزنده و متحرک مورد استفاده قرار می گیرد .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

در ساخت منهول شبکه آرماتور خارج از بافته شده و پایین گود فرستاده می شود بنابراین اسپیسرهای متصل به میلگردها برخوردهای زیادی با دیواره ها خواهند داشت . اسپیسر کیج فیکس به گونه ای طراحی شده است که حول محیط خود هیچ تیغه یا پرده ای ندارد و در اثر ضربه و برخورد مقاوم است .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

برای تعیین تعداد اسپیسرمورد نیاز در سطوح افقی فاکتور اصلی بار نقطه ای وارده است . که این بار نقطه ای شامل بارهای زنده و مرده می باشد . ولی به طور کلی در یک سازه با وزن نرمال تعداد 4 عدد در متر مربع در سطوح وسیع و تعداد 3 عدد در متر طول در تیرهاوپوترها استفاده می شود . انواع اسپیسرهای سطوح افقی شامل : اسپیسرهاردفیکس ( مخصوص سطوح سنگین ) ، اسپیسر ماکس فیکس ( مخصوص سطوح متوسط ) ، اسپیسر مینی فیکس ( مخصوص سطوح سبک ) ، اسپیسر یوفیکس ، اسپیسر ساید فیکس ، اسپیسر دابل فیکس ( مخصوص دال های دو شبکه ) ، اسپیسر راند بیس ( شامل سطوح گسترده که در ساخت آن از مش استفاده می شود ) ، اسپیسر لانگ بیس و ... می باشند .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

در برخی پروژه ها پس از اسپیسرگذاری و بافت شبکه آرماتوری به هر دلیل ممکن است ناظر تشخیص دهد که اسپیسر کم جاگذاری شده است یا به هردلیل اسپیسرهای بارگذاری شده توان تحمل سازه را نداشته باشد در این موارد نیاز است که اسپیسرهایی به زیر سازه افزوده شوند . اسپیسر ساید فیکس بصورت قلاب یکطرفه ساخته شده اند که به راحتی از بغل به میلگردها جازده می شوند .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

اسپیسرهای افقی مخصوص ایجاد پوشش بتنی در سطوح افقی می باشند و برای ایجاد پوشش بتنی در سطوح عمود باید از اسپیسرهای گرد یا خورشیدی نظیر اسپیسر ویل فیکس اسپیسر ویلسان و اسپیسر کیج فیکس استفاده نمود . ولی در صورت موجود نبودن و وجود شرایط خاص می توان از اسپیسرهای هارد فیکس و ماکس فیکس نیز برای ایجاد پوشش بتنی استفاده نمود .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

اسپیسرهای بتنی گرد به صورتی طراحی شده اند که در صورت چرخش از هرطرف کاور بتنی موردنظر را ایجاد می کنند و در اصل علت طراحی اسپیسرهای ویل فیکس یا اسپیسرهای ویلسان به صورت گرد این است که معمولا در سازه های عمودی در حین قالب بندی چرخش و جابجایی برای اسپیسر به وجود می آید که این اسپیسرها در برابر خطر جابجایی از جهت تغییر اندازه کاور بتن یا پوشش بتنی مناسب هستند .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

اسپیسر دابل فیکس مخصوص ایجاد کاور بتن با پوشش بتنی در سقف های دال بتنی می باشد . اسپیسر دابل فیکس دارای یک پایه و نری بالا می باشد که یک ردیف میلگرد روی پایه ها و ردیف بالایی داخل کارگیر بالای اسپیسرها پوشش بتنی یا کاور بتنی مناسب روی آرماتورها از پایین و بالا ایجاد می شود .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

برای ایجاد کاور بتن ( پوشش بتنی میلگرد ) در صورتی که نیاز به اجرای سه ردیف میلگرد وجود داشته باشد از همان اسپیسر دابل فیکس می توان استفاده نمود بطور مثال اگر در نظر بگیریم که ارتفاع میلگردهای مورد انتظار از کف به ترتیب 4 و 8 و 12 سانتی متر باشد می توان از دو سایز اسپیسر دابل فیکس 8 و 12 بصورت متناوب و یک در میان استفاده نمود . بصورتی که ارتفاع 4 سانتی متر توسط پایه های اسپیسر دابل فیکس ، ارتفاع 8 سانتی متر توسط اسپیسر دایل فیکس 8 سانتی متر و ارتفاع 12 سانتی متر توسط اسپیسر دابل فیکس 12 سانتی متر ایجاد می شود .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?
چنانچه در سقف های گسترده قرار باشد از مش های بافته شده استفاده شود و بنابر شرایط خاص سازه مش های با قطر میلگرد بالا مصرف شود آیا اسپیسر راند بیس یا اسپیسر لانگ بیس توان تحمل بار وارده توسط میلگرد یا بارهای مرده و زنده در حین اجرا را دارا می باشد به طور کلی در هر سازه میلگردی که براساس شرایط خاص قطر میلگردهای بالا در نظر گرفته می شود و به طبع وزن سازه بالاست باید تعداد بیشتری اسپیسر در مقطع متر مربع استفاده نمود . برای این سقف ها در تیپ اسپیسر توسط شرکت بتن پلاس طراحی شده است : الف – اسپیسر راند بیس ب – اسپیسر لانگ بیس الف – اسپیسر راند بیس تولیدی بتن پلاست طوری طراحی شده است که اولا اصراف اسپیسر بصورت کمانهای معکوس می باشد و ثانیا اسپیسرها به صورت زوج داخل هم قرار گرفته اند و در صورت وجود بار سنگین می توان اسپیسرها را به صورت دوبل که با دو قطر 18 و 20 سانتی متر داخل هم استفاده نمود . ب – اسپیسر لانگ بیس تولیدی شرکت بتن پلاست طوری طراحی شده اند که در دو سرخط دارای مادگی و نرینه می باشند و متواند با قفل شدن در یکدیگر بصورت نواری امتداد یابند و توان تحمل بار بیشتری را داشته باشند .  

به طور کلی در هر سازه میلگردی که براساس شرایط خاص قطر میلگردهای بالا در نظر گرفته می شود و به طبع وزن سازه بالاست باید تعداد بیشتری اسپیسر در مقطع متر مربع استفاده نمود . برای این سقف ها در تیپ اسپیسر توسط شرکت بتن پلاس طراحی شده است :

الف – اسپیسر راند بیس

ب – اسپیسر لانگ بیس

الف – اسپیسر راند بیس تولیدی بتن پلاست طوری طراحی شده است که اولا اصراف اسپیسر بصورت کمانهای معکوس می باشد و ثانیا اسپیسرها به صورت زوج داخل هم قرار گرفته اند و در صورت وجود بار سنگین می توان اسپیسرها را به صورت دوبل که با دو قطر 18 و 20 سانتی متر داخل هم استفاده نمود .

ب – اسپیسر لانگ بیس تولیدی شرکت بتن پلاست طوری طراحی شده اند که در دو سرخط دارای مادگی و نرینه می باشند و متواند با قفل شدن در یکدیگر بصورت نواری امتداد یابند و توان تحمل بار بیشتری را داشته باشند .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

پوشش بتنی ( کاور بتن ) در این سازه ها معمولا 25mm می باشد که به دلیل کم بودن فاصله فشار کمتری به اسپیسر ویل فیکس وارد می شود و احتمال شکستن بسیار کم است. ولی در صورت فشار بالا توسط قالبها و شرایط آب و هوائی بسیار کم یا بسیار سرد که می توانند رون شکستن یا تغییر شکل یافتن اسپیسر ویل فیکس اثر بگذارد می توان از دو اسپیسر در کنار هم استفاده نمود تا مقاومت اسپیسرها را دوبرابر کنیم

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

این اسپیسرها براساس وزن سازه ، قطر میلگرد و شرایط محل استفاده و در سه تیپ ساخته شده اند و از طرفی به طور مثال اسپیسر مینی فیکس 50 از نظر قیمت نصف اسپیسر هارد فیکس است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست در جائی که قطر میلگرد کم و وزن سبک سازه ای وجود دارد از اسپیسرهای سنگین هاردفیکس استفاده نمود .

 

on دوشنبه ارديبهشت 25 by bpco
Was this helpful?

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

درباره بتن پلاست

شرکت شیمیایی بتن پلاست فعالیت خود را در سال 1387 با هدف تولید و ایجاد ارزش آفرینی از طریق تولید محصولات با کیفیت و شاخص، پایدار و واحد ارزشهای زیست محیطی و با رعایت قوانین ملی و استانداردهای فنی آغاز نمود تا سهمی در بهتر شدن شرایط ساخت و ساز در ایران بزرگ داشته باشد .

دفتر مرکزی فروش

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست
آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

موبایل : 0912769115-09127659116-09124201549