کاشت و اجرای بولت

کاشت بولت یا کاشت میلگرد در بتن به چه دلیل انجام می شود ؟

نیاز به اجرای کاشت بولت یا کاشت میلگرد در بتن به یکی از دلایل تغییر مشخصات سازه ، نقایص اجرایی ، شرایط بهره برداری ، تغییرات در نقشه اجرایی و سهولت اجرا و ... انجام می گیرد .  

نیاز به اجرای کاشت بولت یا کاشت میلگرد در بتن به یکی از دلایل تغییر مشخصات سازه ، نقایص اجرایی ، شرایط بهره برداری ، تغییرات در نقشه اجرایی و سهولت اجرا و ... انجام می گیرد .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

میلگرد یا بولت های کاشته شده توسط چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد پس از چه زمانی قابل بهره برداری خواهند بود ؟

میلگرد یا بولت های کاشته شده توسط چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد پس از 48 ساعت از زمان اجرا قابل بهره برداری می باشند .  

میلگرد یا بولت های کاشته شده توسط چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد پس از 48 ساعت از زمان اجرا قابل بهره برداری می باشند .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

آیا تفاوتی بین چسب های دوجزئی و سه جزئی برای کاشت میلگرد از نظر کاربرد وجود دارد ؟

تفاوت بین چسب های دو جزئی و چسب های سه جزئی در روش اجرا می باشد . چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد دو جزئی توسط گان مخصوص تزریق می شود اما خمیر کاشت میلگرد یا چسب کاشت میلگرد سه جزئی به صورت حجمی می باشد و توسط پمپ تزریق یا بصورت دستی اجرا می شود در صورت اجرای صحیح و کیورینگ مناسب پس از اجرا از نظر قدرت گیرش میلگرد تفاوتی ندارند .  

تفاوت بین چسب های دو جزئی و چسب های سه جزئی در روش اجرا می باشد . چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد دو جزئی توسط گان مخصوص تزریق می شود اما خمیر کاشت میلگرد یا چسب کاشت میلگرد سه جزئی به صورت حجمی می باشد و توسط پمپ تزریق یا بصورت دستی اجرا می شود در صورت اجرای صحیح و کیورینگ مناسب پس از اجرا از نظر قدرت گیرش میلگرد تفاوتی ندارند .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

چگونه می توان عملیات کاشت بولت یا میلگرد را مورد آزمایش قرارداد؟

عملیات کاشت بولت یا کاشت میلگرد توسط چسب کاشت میلگرد را می توان از طریق آزمایش کشش بولت کاشته شده مورد آزمایش کنترل کیفی قرار داد . نتیجه مثبت در این آزمایش بریدگی بولت می باشد . قلوه شدگی یا خارج شدن بولت در تست عملیات کاشت بولت یا کاشت میلگرد گزینه های دیگر کنترل کیفی می باشند. در صورت بروز این دو مورد قطعاً در کاشت بولت مشکلات اجرایی یامحاسباتی وجود داشته است .  

عملیات کاشت بولت یا کاشت میلگرد توسط چسب کاشت میلگرد را می توان از طریق آزمایش کشش بولت کاشته شده مورد آزمایش کنترل کیفی قرار داد . نتیجه مثبت در این آزمایش بریدگی بولت می باشد . قلوه شدگی یا خارج شدن بولت در تست عملیات کاشت بولت یا کاشت میلگرد گزینه های دیگر کنترل کیفی می باشند. در صورت بروز این دو مورد قطعاً در کاشت بولت مشکلات اجرایی یامحاسباتی وجود داشته است .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

آیا از نظر عمودی بودن یا افقی بودن تفاوتی بین چسب های کاشت میلگرد دو جزئی و سه جزئی وجود دارد ؟

عموماً به دلیل نحوه استفاده چسب کاشت بولت یا خمیر کاشت میلگرد سه جزئی برای کاشت میلگرد در سطوح افقی مناسب است و چسب کاشت بولت یا خمیر کاشت میلگرد 2 جزئی برای کاشت میلگرد در سطوح عمودی مناسب است . لازم به ذکر است که این دسته بندی تنها به دلیل امکانات تزریق می باشد و در صورت وجود پمپ تزریق مناسب از چسب کاشت بولت یا خمیر کاشت میلگرد 3 جزئی برای سطوح عمودی نیز می توان استفاده نمود . لازم به ذکر است که استفاده از چسب کاشت میلگرد 2 جزئی در سطوح افقی نیز میسر است ولی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و استفاده از چسب 3 جزئی مناسب تر است .  

عموماً به دلیل نحوه استفاده چسب کاشت بولت یا خمیر کاشت میلگرد سه جزئی برای کاشت میلگرد در سطوح افقی مناسب است و چسب کاشت بولت یا خمیر کاشت میلگرد 2 جزئی برای کاشت میلگرد در سطوح عمودی مناسب است . لازم به ذکر است که این دسته بندی تنها به دلیل امکانات تزریق می باشد و در صورت وجود پمپ تزریق مناسب از چسب کاشت بولت یا خمیر کاشت میلگرد 3 جزئی برای سطوح عمودی نیز می توان استفاده نمود . لازم به ذکر است که استفاده از چسب کاشت میلگرد 2 جزئی در سطوح افقی نیز میسر است ولی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و استفاده از چسب 3 جزئی مناسب تر است .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

بهترین روش تست میلگرد کاشت شده در بتن چیست ؟

بهترین روش برای آزمایش کیفیت میلگرد کاشته شده در بتن انجام آزمایش مقاومت کششی آرماتور با عنوان pull off است . رفتار میلگرد در هنگام کشش بیانگر صحت اجرا می باشد . از نتایج این آزمایش می توان به جاری شدن آرماتور یا میلگرد ، برآمدگی آرماتور و یا قلوه کن شدن بتن اشاره کرد . بدیهی است که بهترین نتیجه آزمایش گزینه جاری شدن میلگرد می باشد .  

بهترین روش برای آزمایش کیفیت میلگرد کاشته شده در بتن انجام آزمایش مقاومت کششی آرماتور با عنوان pull off است . رفتار میلگرد در هنگام کشش بیانگر صحت اجرا می باشد . از نتایج این آزمایش می توان به جاری شدن آرماتور یا میلگرد ، برآمدگی آرماتور و یا قلوه کن شدن بتن اشاره کرد . بدیهی است که بهترین نتیجه آزمایش گزینه جاری شدن میلگرد می باشد .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

انواع نتایج حاصل از آزمایش pull off بر روی میلگرد کاشته شده در بتن در بردارنده چه نقاط ضعفی است ؟

نتایج حاصله تست کیفی میلگرد کاشته شده در بتن در آزمایش pull off به شرح زیر می باشد : جاری و بریده شدن میلگرد : بهترین گزینه در نتایج کسب شده می باشد و تایید کننده صحت مشخصات فنی و اجرا می باشد . قلوه کن شدن آرماتور و تخریب بتن اطراف :کم بودن عمق کاشت و ضعف مقاومت بتن بیرون آمدن آرماتور از سوراخ : کیفیت نامطلوب چسب مصرفی ، تمیز کاری نامناسب سوراخ حفر شده ، وجود رطوبت در سوراخ حفر شده ،‌عدم اختلاط مناسب چسب مصرفی  

نتایج حاصله تست کیفی میلگرد کاشته شده در بتن در آزمایش pull off به شرح زیر می باشد :

 1. جاری و بریده شدن میلگرد : بهترین گزینه در نتایج کسب شده می باشد و تایید کننده صحت مشخصات فنی و اجرا می باشد .
 2. قلوه کن شدن آرماتور و تخریب بتن اطراف :کم بودن عمق کاشت و ضعف مقاومت بتن
 3. بیرون آمدن آرماتور از سوراخ : کیفیت نامطلوب چسب مصرفی ، تمیز کاری نامناسب سوراخ حفر شده ، وجود رطوبت در سوراخ حفر شده ،‌عدم اختلاط مناسب چسب مصرفی

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

مراحل کاشت میلگرد درسطوح عمودی به کمک چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد چگونه است ؟

ابتدا بتن توسط دستگاه سوراخکاری 7 کیلوگرمی سوراخ می شود داخل سوراخ ایجاد شده با کمک نازل کمپرسور باد تمیزکاری شود به میزان 70 درصد حجم سوراخ را توسط چسب کاشت میلگرد 2 جزئی توسط گان مخصوص تزریق نمایید . آرماتور یا بولت مورد نظر را داخل سوراخ با حرکت دورانی قرار می دهیم .  

 1. ابتدا بتن توسط دستگاه سوراخکاری 7 کیلوگرمی سوراخ می شود
 2. داخل سوراخ ایجاد شده با کمک نازل کمپرسور باد تمیزکاری شود
 3. به میزان 70 درصد حجم سوراخ را توسط چسب کاشت میلگرد 2 جزئی توسط گان مخصوص تزریق نمایید .
 4. آرماتور یا بولت مورد نظر را داخل سوراخ با حرکت دورانی قرار می دهیم .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

آیا استفاده از تیوپ های چسب کاشت میلگرد دو جزئی در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد میسر است

در صورت کاربری و استفاده از چسب کاشت میلگرد در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد قبلاً‌ تیوپ ها را برای مدتی در دمای 15 الی 20 درجه سانتیگراد قرار دهید . این اقدام جهت تسهیل در تزریق و اجرای عملیات مناسب است .  

در صورت کاربری و استفاده از چسب کاشت میلگرد در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد قبلاً‌ تیوپ ها را برای مدتی در دمای 15 الی 20 درجه سانتیگراد قرار دهید . این اقدام جهت تسهیل در تزریق و اجرای عملیات مناسب است .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

حد گسیختگی کششی ( pull out strength) میلگرد در عملیات کاشت میلگرد به چه شرایطی بستگی دارد

پایایی جداره سوراخ مقاومت بولت یا میلگرد طول سطح تماس میلگرد و یا بولت با چسب کاشت میلگرد نوع و نحوه ایجاد حفره فاصله بولت ها از یکدیگر فاصله بولت ها از لبه ( کناره ) سطح  

 1. پایایی جداره سوراخ
 2. مقاومت بولت یا میلگرد
 3. طول سطح تماس میلگرد و یا بولت با چسب کاشت میلگرد
 4. نوع و نحوه ایجاد حفره
 5. فاصله بولت ها از یکدیگر
 6. فاصله بولت ها از لبه ( کناره ) سطح

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

برای بالا بردن ضریب اطمینان حد گسیختگی کششی میلگرد در عملیات کاشت بولت چه تمهیداتی باید اندیشیده شود ؟

با توجه به متغیر بودن موارد وابسته به حد گسیختگی کششی ، برای ضریب اطمینان می توان از 50٪ مقاومتهای ارائه شده در طراحی استفاده نمود . با توجه به مقاوم بودن بستر کار و یا ساختار و شکل بلوک بتنی ، آزمایش کارگاهی جهت بدست آوردن پایایی مناسب پیشنهاد می گردد . به منظور دستیابی به بیشترین مقاومت لازم است فاصله بین میلگردها ،‌ فاصله حفره با کناره سازه ، میزان مصرف هر تیوپ با عمق های متفاوت و میزان مصرف صحیح تیوپ ها به درستی در نظر گرفته می شود .  

با توجه به متغیر بودن موارد وابسته به حد گسیختگی کششی ، برای ضریب اطمینان می توان از 50٪ مقاومتهای ارائه شده در طراحی استفاده نمود . با توجه به مقاوم بودن بستر کار و یا ساختار و شکل بلوک بتنی ، آزمایش کارگاهی جهت بدست آوردن پایایی مناسب پیشنهاد می گردد . به منظور دستیابی به بیشترین مقاومت لازم است فاصله بین میلگردها ،‌ فاصله حفره با کناره سازه ، میزان مصرف هر تیوپ با عمق های متفاوت و میزان مصرف صحیح تیوپ ها به درستی در نظر گرفته می شود .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

خمیر کاشت میلگرد از نظر مقاومت چه تفاوتهایی با بتن معمولی دارد ؟

چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد از نظر استحکام فشاری 3 برابر و از نظر استحکام خمشی و کششی 15 برابر نسبت به بتن معمولی برتری دارد .  

چسب کاشت میلگرد یا خمیر کاشت میلگرد از نظر استحکام فشاری 3 برابر و از نظر استحکام خمشی و کششی 15 برابر نسبت به بتن معمولی برتری دارد .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

روش کاشت میلگرد چه مزایایی نسبت به روش های معمول قدیمی دارد؟

استفاده از چسب کاشت میلگرد نسبت به روش های قدیمی دارای مزایای زیر است : طول حفره به یک پنجم روش قدیمی کاهش می یابد قطر حفره به یک سوم روش قدیمی کاهش می یابد قطر میلگرد به یک دوم روش قدیمی کاهش می یابد به تبع سه موضوع فوق کاهش هزینه مواد ، کاهش هزینه اجراء و کاهش زمان اجراء حاصل خواهد شد .  

استفاده از چسب کاشت میلگرد نسبت به روش های قدیمی دارای مزایای زیر است :

 1. طول حفره به یک پنجم روش قدیمی کاهش می یابد
 2. قطر حفره به یک سوم روش قدیمی کاهش می یابد
 3. قطر میلگرد به یک دوم روش قدیمی کاهش می یابد

به تبع سه موضوع فوق کاهش هزینه مواد ، کاهش هزینه اجراء و کاهش زمان اجراء حاصل خواهد شد .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

مراحل آماده سازی سوراخ یا حفره برای کاشت میلگرد را توضیح دهید

برای کاشت میلگرد در بتن ابتدا از یک دریل چکشی و مته مناسب ، سوراخی عمود بر سطح به عمق مورد نیاز ایجاد نمایید . قبل از تزریق چسب کاشت میلگرد و کاشتن آرماتور تمیز بودن سوراخ بسیار مهم است . ابتدا توسط یک پمپ باد سوراخ را از هر گونه گرد و خاک پاک نموده ،‌سپس عمل دمیدن باد را مجدداً انجام دهید تا هوای برگشتی از حفره گرد و خاک مشهودی نداشته باشد . داخل سوراخ ها ( محل کاشتن میلگرد ) باید تمیز ، ‌خشک و عاری از گرد و غبار و هرگونه آلودگی و چربی باشد . قطر سوراخ نسبت به قطر میلگرد باید حداقل 4 تا 8 میلیمتر باشد تا چسب بتواند 2 تا 4 میلیمتر اطراف میلگرد را پر کند .  

برای کاشت میلگرد در بتن ابتدا از یک دریل چکشی و مته مناسب ، سوراخی عمود بر سطح به عمق مورد نیاز ایجاد نمایید . قبل از تزریق چسب کاشت میلگرد و کاشتن آرماتور تمیز بودن سوراخ بسیار مهم است . ابتدا توسط یک پمپ باد سوراخ را از هر گونه گرد و خاک پاک نموده ،‌سپس عمل دمیدن باد را مجدداً انجام دهید تا هوای برگشتی از حفره گرد و خاک مشهودی نداشته باشد . داخل سوراخ ها ( محل کاشتن میلگرد ) باید تمیز ، ‌خشک و عاری از گرد و غبار و هرگونه آلودگی و چربی باشد . قطر سوراخ نسبت به قطر میلگرد باید حداقل 4 تا 8 میلیمتر باشد تا چسب بتواند 2 تا 4 میلیمتر اطراف میلگرد را پر کند .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

مراحل آماده سازی اجزای مواد چسب کاشت میلگرد ، خمیر کاشت میلگرد چگونه است ؟

ابتدا دو جزء مایع ( هاردنر و رزین ) را باهم مخلوط نمود و توسط هم زن برقی با دور پایین ( حداکثر 50 دور در دقیقه ) به مدت 2 الی 3 دقیقه هم بزنید تا کاملاً مخلوط شود سپس جزء پودری ( فیلر )‌را به مخلوط اضافه نمود و عمل اختلاط را ادامه دهید تا کلیه ذرات فیلر به رزین آغشته گردد . سپس مخلوط همگن آماده شده را در انتها سوراخ تزریق کنید تا در موقع کاشت میلگرد هوا در داخل سوراخ حبس نشود .  

ابتدا دو جزء مایع ( هاردنر و رزین ) را باهم مخلوط نمود و توسط هم زن برقی با دور پایین ( حداکثر 50 دور در دقیقه ) به مدت 2 الی 3 دقیقه هم بزنید تا کاملاً مخلوط شود سپس جزء پودری ( فیلر )‌را به مخلوط اضافه نمود و عمل اختلاط را ادامه دهید تا کلیه ذرات فیلر به رزین آغشته گردد . سپس مخلوط همگن آماده شده را در انتها سوراخ تزریق کنید تا در موقع کاشت میلگرد هوا در داخل سوراخ حبس نشود .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

نحوه قراردادن میلگرد در سوراخ موردنظر برای کاشت میلگرد چگونه است؟

قبل از کاشت آرماتور جدید از خشک بودن و تمیز بودن میلگرد از روغن ودیگر آلودگی ها اطمینان حاصل شود . طول مورد نیاز را بر روی میلگرد مشخص کرده و علامت گذاری کنید . میلگرد را داخل حفره قرار داده و ضربه های ملایم به مقطع میلگرد وارد شود تاخمیر از اطراف میلگرد به طرف بالا حرکت نموده و میلگرد در محل خود قرار گیرد . با چرخانیدن آرماتور در داخل حفره از تماس کامل سطوح حفره و میلگرد با خمیر کاشت میلگرد اطمینان حاصل فرمایید .  

قبل از کاشت آرماتور جدید از خشک بودن و تمیز بودن میلگرد از روغن ودیگر آلودگی ها اطمینان حاصل شود . طول مورد نیاز را بر روی میلگرد مشخص کرده و علامت گذاری کنید . میلگرد را داخل حفره قرار داده و ضربه های ملایم به مقطع میلگرد وارد شود تاخمیر از اطراف میلگرد به طرف بالا حرکت نموده و میلگرد در محل خود قرار گیرد . با چرخانیدن آرماتور در داخل حفره از تماس کامل سطوح حفره و میلگرد با خمیر کاشت میلگرد اطمینان حاصل فرمایید .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

آیا نوع مته انتخابی در عملیات کاشت میلگرد مهم است ؟

در سوراخکاری بتن مسلح جهت کاشت میلگرد نوع مته از کلیدی ترین موارد در پیشرفت کار و جلوگیری از اتلاف هزینه می باشد . انتخاب نوع الماس سر مته مهمترین تصمیم در این فرآیند محسوب می شود . این امر نیاز به تجربه و تخصص بالائی دارد . تصمیم اشتباه پروژه را با تاخیر مواجه کرده و ممکن است پروژه را از توجیه مالی خارج کند .  

در سوراخکاری بتن مسلح جهت کاشت میلگرد نوع مته از کلیدی ترین موارد در پیشرفت کار و جلوگیری از اتلاف هزینه می باشد . انتخاب نوع الماس سر مته مهمترین تصمیم در این فرآیند محسوب می شود . این امر نیاز به تجربه و تخصص بالائی دارد . تصمیم اشتباه پروژه را با تاخیر مواجه کرده و ممکن است پروژه را از توجیه مالی خارج کند .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

آیا سوراخکاری عمق مورد نظر برای کاشت میلگرد بصورت یک مرحله ای مجاز است ؟

برای دستیابی به قطر و عمق سوراخ باید به تدریج و گام به گام انجام شود . مثلاً‌برای سوراخهای با عمق بیش از 40 سانتیمتر باید ابتدا مته ای به طول حداکثر 40 سانتیمتر و بار دیگر مته به طول بلندتر انتخاب شده و سوراخکاری انجام شود همچنین برای قطرهای بیش از 20میلیمتر بهتر است به ازای هر 4 میلیمتر افزایش تا رسیدن به قطر مورد نظر مته تعویض گردد . این اقدام از شکستن مته و استهلاک زیاد دستگاه جلوگیری می کند .  

برای دستیابی به قطر و عمق سوراخ باید به تدریج و گام به گام انجام شود . مثلاً‌برای سوراخهای با عمق بیش از 40 سانتیمتر باید ابتدا مته ای به طول حداکثر 40 سانتیمتر و بار دیگر مته به طول بلندتر انتخاب شده و سوراخکاری انجام شود همچنین برای قطرهای بیش از 20میلیمتر بهتر است به ازای هر 4 میلیمتر افزایش تا رسیدن به قطر مورد نظر مته تعویض گردد . این اقدام از شکستن مته و استهلاک زیاد دستگاه جلوگیری می کند .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

چنانچه در فرآیند سوراخکاری جهت کاشت میلگرد به میلگردهای داخلی بتن برخورد نمودیم چاره چیست ؟

چنانچه در سوراخکاری بتن مسلح به میلگردهای داخل سازه ای برخورد کنیم که عمدتاً این اتفاق می افتد باید در حد امکان از برش میلگرد داخل بتن اجتناب شود . چرا که ممکن است کارائی بتن مسلح را از جهت تحمل نیروهای کششی و خمشی با اشکال مواجه کند . بنابراین در این موارد ایجاد حفره از طریق کدگیری مجاز نیست .  

چنانچه در سوراخکاری بتن مسلح به میلگردهای داخل سازه ای برخورد کنیم که عمدتاً این اتفاق می افتد باید در حد امکان از برش میلگرد داخل بتن اجتناب شود . چرا که ممکن است کارائی بتن مسلح را از جهت تحمل نیروهای کششی و خمشی با اشکال مواجه کند . بنابراین در این موارد ایجاد حفره از طریق کدگیری مجاز نیست .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

آیا مهم است که تزریق چسب کاشت میلگرد از کدام قسمت سوراخ شروع شود ؟

برای اطمینان از پر شدن کامل سوراخ باید دقت شود فرآیند تزریق از انتهای سوراخ شروع شده و به تدریج به سمت دهانه پیش رود تا مطمئن شویم که نقاط عمیق تر کاملاً پر شده اند .  

برای اطمینان از پر شدن کامل سوراخ باید دقت شود فرآیند تزریق از انتهای سوراخ شروع شده و به تدریج به سمت دهانه پیش رود تا مطمئن شویم که نقاط عمیق تر کاملاً پر شده اند .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
1

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

اتوبان جلال آل احمد ، شرق به غرب ، بعد از زیر گذر گیشا ، پلاک 71 ، واحد 4

تلفکس : 02188580775    02188580774

کارشناس فروش : خانم کریمان  09120347806   09120367805

کارشناس فروش : آقای مهندس مبینی  09124856268