Image

مکمل بتن پودری دیرگیر

شرح محصول - مکمل بتن پودری دیرگیر

مکمل بتن پودری دیرگیر

Microsilica Powder Supplement

 Retarder

MGP440-L

افزودنی پودری روانساز و ضد آب کننده با خاصیت دیرگیر کنندگی

شرح مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

مکمل بتن پودری دیرگیرکننده چیست؟

مکمل بتن پودری دیرگیر کننده محصولی توسعهیافته، مخصوص بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم است که بر اساس روان سازها، پودر میکروسیلیس ، آب بنـد کننده ها ، کاتالیزور و فیلرهای پر کننده و الیاف پلی پروپیلن و مواد کند گیر کننده گیرش، مدلسازی و تولید شده و به شکل پودری بسته بندی و ارائه می گردد . این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتـن و افزایش کارایی و کارپذیری، به لحاظ دارا بودن روان ساز در فرمولاسیون خود ، مانع جذب آب و در نتیجه کاهش نفوذ پذیری بتن سخت شده می گردد . این ماده در موقع ساخت بتن، به مصالح خشک اضافه شده و سپس آب بتـن به آن افزوده می شود . این خواص به دلیل وجود نانو ذرات دوده سیلیسی و مواد آب بند کننده در فرمولاسیون مکمل بتن پودری دیرگیر می باشد . همچنین الیاف پلی پروپیلن موجود در این محصول سبب بالا رفتن خواص مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد.مکمل بتن پودری دیرگیر گیرش اولیه بتن را کندتر می نماید و زمان گیرش را در شرایط خاص قابل کنترل خواهد نمود. همچنین استفاده از این محصول این قابلیت را ایجاد می کند که موجب کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان مصرفی گردد.

به طور کلی این محصول جز افزودنیهای مهم جهت خواص بتن می باشد با این تفاوت که یک نوع افزودنی بسیار قوی کندگیر کننده بتن محسوب می شود، محصول موردنظر موجب می شود تا زمان گیرش بتن تاخیر ایجاد گردد و می تواند موجب کاهش حرارت هیدراتاسیون سیمان می شود. همچنین این محصول موجب جلوگیری از افت سریع اسلامپ می گردد . همانطور که در بالا نیز گفته شد محصول ارائه شده سبب افزایش زمان کارایی بتن در آب و هوای گرم شده و استفاده می شود.

مکمل بتن پودری دیرگیر، مکمل پودری بتن ، فرآورده های میکروسیلیس 

مکانیزم اثر

مکانیزم اثر مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

مکانیزم اثر محصول مکمل بتن پودری دیرگیر چگونه می باشد ؟

در موقع مخلوط کردن آب و سیمان ، مولکول های پلی نفتالین سولفونات موجود در فرمولاسیون مکمل بتن پودری دیرگیر، غشایی باردار اطراف ذرات سیمان تشکیل می دهد. به این شکل سبب دفع دانه های سیمان درون مخلوط بتنی نسبت به یکدیگر شده و موجب روانی بتن می شود. همچنین مواد کندگیر کننده موجود در فرمولاسیون مکمل بتن پودری دیرگیر، کنترل زمان گیرش اولیه بتن را در دسترس قرار خواهد داد .همچنین نفتالین سولفونات مانع انحلال یون هایی نظیر آلومینات ها که بیشترین میزان حل شدگی در مدت زمان فرآیند هیدراسیون را دارند ، خواهد شد. همچنین دوده سیلیسی موجود در مکمل بتن پودری دیرگیر بعد از افزودن به مخلوط بتنی، Sio2 فعال موجود در دوده سیلیسی، با محلول هیدروکسید کلسیم آزاد Ca(OH)2 موجود در منافذ موئین و میکروسکوپی بتن ترکیب شده و تولید کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول می کند و در نهایت این فعل و انفعالات شیمیایی افزایش تراکم بتن و کاهش نفوذ پذیری و تقویت برخی خاصیت ها  بتن حاصل می شود . 

خواص و اثرات

خواص و اثرات مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

مکمل بتن پودری دیرگیر چه خواص و اثراتی در بتن ایجاد می کند ؟

 • کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان مصرفی
 • کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد
 • آسانی پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
 • کنترل زمان گیرش بتن
 • ممکن بودن تولید و حمل بتن در مسافتهای طولانی
 • افزایش کارپذیری و زمان کارآیی بتن
 • افزایش روانی و اسلامپ بتن
 • حصول مقاومت فشاری زودرس
 • کاسته شدن نفوذ پذیری بتن و رفع جذب آب
 • مناسب با انواع سیمان های پرتلند
 • جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب به داخل بتن
 • افزایش مقاومت خمشی و کششی بتن
 • امکان استفاده از سیمان تیپ 2 به جای سیمان تیپ 5
 • سازگار با انواع سیمان پرتلند
 • بالا رفتن مقاومت فشاری بتن در حدود 40 تا 60 درصد

کاربردها

کاربردهای مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

کاربردهای برجسته مکمل بتن پودی در چیست ؟

 • مناسب برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرمسیری
 • مناسب برای ساخت بتن های مقاوم و با دوام
 • ساخت بتن تصفیه خانه ها ، استخرها ، کانال ها و . . .
 • قابلیت تولید بتن های نفوذ ناپذیر و آب بند
 • قابلیت تولید بتن های مسلح با حذف آرماتورهای حرارتی
 • بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی
 • مناسب برای ساخت بتن کلیه اِلمان های سازه بتنی
 • اجرای بتن اسکله ها ، استخر ، پل ها ، مخازن ، تصفیه خانه ها و ...

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی مکمل بتن پودری دیرگیر

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی مکمل بتن پودری دیرگیر چیست؟

عنوان ویژگی
حالت پودر
رنگ خاکستری تیره
وزن مخصوص 1.43 gr/cm3
یون کلر ندارد
استاندارد  ASTM C1202 – BSEN 12390 

استاندارد

مکمل بتن پودری دیرگیر مطابق کدام استانداردها تولید می شود؟

استاندارد ASTM C1202 – BSEN 12390

میزان مصرف

میزان مصرف مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

اندازه استفاده استاندارد مکمل بتن پودری چه مقدار می باشد ؟

مقدار مصرف صحیح مکمل بتن پودری دیرگیر با انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط محیطی و مقاومت های مورد نیاز مشخص می شود ، ولی میزان مصرف معمول مکمل بتن پودری دیرگیر 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. توصیه می شود در زمان اضافه کردن مکمل بتن پودری دیرگیر، نسبت آب به سیمان 0/4 در نظر گرفته شود.

بیشتر بدانید ؛ مکمل بتن پودری زودگیر 

روش مصرف

روش مصرف مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

نحوه ی مصرف درست مکمل بتن دیرگیر به چه شکل می باشد ؟

مکمل بتن پودری دیرگیر به دو طریق می توان به مخلوط افزود :

1 – بهترین روش افزودن مکمل بتن پودری دیرگیر این است که ابتدا به مصالح خشک افزوده شود و پس از ترکیب با مصالح خشک ، آب اختلاط افزوده شده و میکس شود.

2 – مکمل بتن پودری دیرگیر را می توان به بتن آماده نیز اضافه نمود .

نکته : جهت ترکیب کامل و حصول مخلوطی همگن و یکنواخت به ازای هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 دقیقه میکس انجام شود.

ایمنی

ایمنی مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

در هنگام مصرف مکمل بتن پودری دیرگیر چه نکات ایمنی باید رعایت شود؟

اصول ایمنی مکمل بتن پودری دیرگیر

 • این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • درصورت برخورد با پوست یا چشم فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • توصیه میشود هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود .

نگهداری

نگهداری مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

روش صحیح نگهداری از مکمل بتن پودری دیرگیر چگونه است؟

اصول نگهداری مکمل بتن پودری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی

بسته بندی مکمل بتن پودری دیرگیر

بسته بندی رایج مکمل بتن پودری به چه شکل است؟

کیسه 20 کیلوییbag

قیمت مکمل بتن پودری دیرگیر

قیمت مکمل بتن پودری دیرگیر

 

 ردیف شرح کالا  بسته بندی   قیمت هر بسته 
 1 قیمت مکمل پودری بتن دیرگیر  کیسه 20 کیلویی  تماس بگیرید 

 

سوالات متداول

میزان آب اختلاط بتن در ترکیب بتنی که در ساختار آن از ژل میکروسیلیس یا مکمل بتن استفاده شده است چقدر باید باشد ؟

همیشه در زمان مصرف ماده افزودنی مکمل بتن نسبت به آب سیمان باید در محدوده 4/0 لحاظ گردد . 

سوالات متداول

آیا از مکمل بتن یا ژل میکروسیلیس می توان برای اجرای بتن سقف های ( C.D.S) یا بدون میلگرد حرارتی استفاده نمود؟

مکمل بتن یا ژل میکروسیلیس بهترین گزینه برای استفاده در سقف های C.D.S می باشد چون مکمل بتن به لحاظ دارا بودن الیاف پلی پروپیلن در ترکیب خود می تواند باعث مسلح شدن بتن سقف های C.D.S می باشد . 

محصولات مرتبط - فرآورده های میکروسیلیس

Image

مکمل بتن پودري

Image

سوپر ژل میکروسیلیس زودگیر

Image

ژل ضد یخ بتن

Image

پودر میکروسیلیکا

Image

سوپر ژل میکروسیلیس

Image

پاور ژل میکروسیلیس

Image

مکمل بتن پودري زودگیر

Image

دوغاب میکروسیلیس

Image

آکریلا ژل میکروسیلیس

Image

مکمل بتن پودري دیرگیر

Image

ژل میکروسیلیس زودگیر

Image

ژل میکروسیلیس دیرگیر

Image

پاور ژل میکروسیلیس دیرگیر

Image

پاور ژل میکروسیلیس زودگیر

Image

سوپر ژل میکروسیلیس دیرگیر

درباره بتن پلاست

logowh

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی و کارخانه

آدرس : تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل : info@betonplast.com

تلفکس :

65423400  -  65423500  -  65423600 

65423700  -  65423800  -  65423900

ارتباط با واحد فروش

مدیر فروش ‌:

خانم دهقان

0912765911509127659116

کارشناس فروش :

خانم عمادی

09124201549 - 09120347805 

خدمات بتن پلاست

کاتالوگ محصولات

اخبار و مقالات 

Whatsapp Premium

با سلام
به سایت بتن پلاست خوش آمدین
برای طرح سوال در مورد وب سایت یا محصولات با کارشناسان ما میتونید مستقیم از طریق WhatsApp چت کنید. تیم فروش بتن پلاست همیشه پاسخگوی شما هستن.

    چت واتس اپ
Close and go back to page