Image

مکمل بتن پودری دیرگیر

شرح محصول - مکمل بتن پودری دیرگیر

مکمل بتن پودری دیرگیر

Microsilica Powder Supplement

 Retarder

MGP440-L

افزودنی پودری روانساز و ضد آب کننده با خاصیت دیرگیر کنندگی

شرح مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

مکمل بتن پودری دیرگیرکننده چیست؟

مکمل بتن پودری دیرگیر کننده محصولی پیشرفته، مخصوص بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم می باشد که بر اساس روان سازها، پودر میکروسیلیس ، آب بنـد کننده ها ، کاتالیزور و فیلرهای پر کننده و الیاف پلی پروپیلن و مواد کند گیر کننده گیرش، فرموله و تولید شده است و به صورت پودری بسته بندی و عرضه می شود . این ماده در هنگام ساخت بتن، به مصالح خشک افزوده شده و سپس آب بتـن به آن افزوده می شود . این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتـن و افزایش کارایی و کارپذیری، به لحاظ دارا بودن روان ساز در فرمولاسیون خود ، مانع جذب آب و در نتیجه کاهش نفوذ پذیری بتن سخت شده می گردد . این خاصیت به دلیل وجود نانو ذرات دوده سیلیسی و مواد آب بند کننده در فرمولاسیون مکمل بتن پودری دیرگیر می باشد . همچنین الیاف پلی پروپیلن موجود در این محصول موجب افزایش خواص مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد.مکمل بتن پودری دیرگیر گیرش اولیه بتن را کندتر می نماید و زمان گیرش را در شرایط خاص قابل کنترل خواهد نمود.

مکانیزم اثر

مکانیزم اثر مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

مکانیزم اثر محصول مکمل بتن پودری دیرگیر چگونه است ؟

در هنگام اختلاط آب و سیمان ، مولکول های پلی نفتالین سولفونات موجود در فرمولاسیون مکمل بتن پودری دیرگیر، غشایی باردار اطراف ذرات سیمان ایجاد می کند .به این ترتیب موجب دفع دانه های سیمان درون مخلوط بتنی نسبت به یکدیگر شده و موجب روانی بتن می شود. همچنین نفتالین سولفونات مانع انحلال یون هایی نظیر آلومینات ها که بیشترین میزان حل شدگی در مدت زمان فرآیند هیدراسیون را دارند ، خواهد شد. همچنین دوده سیلیسی موجود در مکمل بتن پودری دیرگیر پس از افزودن به مخلوط بتنی، Sio2 فعال موجود در دوده سیلیسی، با محلول هیدروکسید کلسیم آزاد Ca(OH)2 موجود در منافذ موئین و میکروسکوپی بتن ترکیب شده و تولید کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول می کند و در نهایت این فعل و انفعالات شیمیایی افزایش تراکم بتن و کاهش نفوذ پذیری و تقویت برخی خواص بتن حاصل خواهد شد. همچنین مواد کندگیر کننده موجود در فرمولاسیون مکمل بتن پودری دیرگیر، کنترل زمان گیرش اولیه بتن را در دسترس قرار خواهد داد .

 

خواص و اثرات

خواص و اثرات مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

مکمل بتن پودری دیرگیر چه خواص و اثراتی در بتن ایجاد می کند ؟

 • کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان مصرفی
 • کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد
 • کنترل زمان گیرش بتن
 • امکان تولید و حمل بتن در مسافتهای طولانی
 • افزایش مقاومت خمشی و کششی بتن
 • افزایش کارپذیری و زمان کارآیی بتن
 • افزایش روانی و اسلامپ بتن
 • سازگار با انواع سیمان های پرتلند
 • حصول مقاومت فشاری زودرس
 • افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 40 تا 60 درصد
 • کاهش نفوذ پذیری بتن و رفع جذب آب
 • جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب به داخل بتن
 • سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
 • امکان استفاده از سیمان تیپ 2 به جای سیمان تیپ 5
 • سازگار با انواع سیمان پرتلند

کاربردها

کاربردهای مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

کاربردهای عمده مکمل بتن پودی دیرگیر چیست ؟

 • مناسب برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرمسیری
 • مناسب برای ساخت بتن های مقاوم و با دوام
 • قابلیت تولید بتن های نفوذ ناپذیر و آب بند
 • قابلیت تولید بتن های مسلح با حذف آرماتورهای حرارتی
 • مناسب برای ساخت بتن کلیه اِلمان های سازه بتنی
 • اجرای بتن اسکله ها ، استخر ، پل ها ، مخازن ، تصفیه خانه ها و ...
 • بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی
 • ساخت بتن تصفیه خانه ها ، استخرها ، کانال ها و . . .

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی مکمل بتن پودری دیرگیر

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی مکمل بتن پودری دیرگیر چیست؟

عنوان ویژگی
حالت پودر
رنگ خاکستری تیره
وزن مخصوص 1.43 gr/cm3
یون کلر ندارد
استاندارد  ASTM C1202 – BSEN 12390 

استاندارد

مکمل بتن پودری دیرگیر مطابق کدام استانداردها تولید می شود؟

استاندارد ASTM C1202 – BSEN 12390

میزان مصرف

میزان مصرف مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

میزان مصرف استاندارد مکمل بتن پودری چقدراست ؟

میزان مصرف دقیق مکمل بتن پودری دیرگیر با انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط محیطی و مقاومت های مورد نیاز مشخص خواهد شد، ولی میزان مصرف معمول مکمل بتن پودری دیرگیر 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد . پیشنهاد می شود در زمان افزودن مکمل بتن پودری دیرگیر، نسبت آب به سیمان 0/4 در نظر گرفته شود.

 

روش مصرف

روش مصرف مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

روش مصرف صحیح مکمل بتن دیرگیر به چه صورت می باشد ؟

مکمل بتن پودری دیرگیر به دو صورت می تواند به مخلوط اضافه شود :

1 – بهترین روش افزودن مکمل بتن پودری دیرگیر این است که ابتدا به مصالح خشک افزوده شود و پس از ترکیب با مصالح خشک ، آب اختلاط افزوده شده و میکس شود.

2 – مکمل بتن پودری دیرگیر را می توان به بتن آماده نیز اضافه نمود . نکته : جهت ترکیب کامل و حصول مخلوطی همگن و یکنواخت به ازای هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 دقیقه میکس انجام شود.

ایمنی

ایمنی مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

در هنگام مصرف مکمل بتن پودری دیرگیر چه نکات ایمنی باید رعایت شود؟

اصول ایمنی مکمل بتن پودری دیرگیر

 • این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • درصورت برخورد با پوست یا چشم فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • توصیه میشود هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود .

نگهداری

نگهداری مکمل بتن پودری دیرگیر کننده

روش صحیح نگهداری از مکمل بتن پودری دیرگیر چگونه است؟

اصول نگهداری مکمل بتن پودری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : 10+ الی 30+ درجه

بسته بندی

بسته بندی مکمل بتن پودری دیرگیر

بسته بندی رایج مکمل بتن پودری به چه شکل است؟

کیسه 20 کیلوییbag

ویدئو آموزشی - نحوه استفاده

ویدئو آموزشی-معرفی محصول

ویدئو -پروژه های اجرا شده

دانلود

Image
Image
Image

سوالات متداول

میزان آب اختلاط بتن در ترکیب بتنی که در ساختار آن از ژل میکروسیلیس یا مکمل بتن استفاده شده است چقدر باید باشد ؟

همیشه در زمان مصرف ماده افزودنی مکمل بتن نسبت به آب سیمان باید در محدوده 4/0 لحاظ گردد . 

سوالات متداول

آیا از مکمل بتن یا ژل میکروسیلیس می توان برای اجرای بتن سقف های ( C.D.S) یا بدون میلگرد حرارتی استفاده نمود؟

مکمل بتن یا ژل میکروسیلیس بهترین گزینه برای استفاده در سقف های C.D.S می باشد چون مکمل بتن به لحاظ دارا بودن الیاف پلی پروپیلن در ترکیب خود می تواند باعث مسلح شدن بتن سقف های C.D.S می باشد . 

محصولات مرتبط - فرآورده های میکروسیلیس

Image

پودر میکروسیلیکا

Image

ژل میکروسیلیس

Image

سوپر ژل میکروسیلیس زودگیر

Image

پاور ژل میکروسیلیس

Image

مکمل بتن پودري

Image

ژل میکروسیلیس زودگیر

Image

مکمل بتن پودري زودگیر

Image

ژل میکروسیلیس دیرگیر

Image

سوپر ژل میکروسیلیس

Image

پاور ژل میکروسیلیس زودگیر

Image

دوغاب میکروسیلیس

Image

سوپر ژل میکروسیلیس دیرگیر

Image

پاور ژل میکروسیلیس دیرگیر

Image

ژل ضد یخ بتن

Image

آکریلا ژل میکروسیلیس

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805