Image

تراز کننده پیچی نرمال (همتراز پیچی )

شرح محصول - تراز کننده پیچی نرمال (همتراز پیچی )

شرح تراز کننده پیچی نرمال(همتراز پیچی )

Tile Leveling Sydtem Normal

تراز کننده پیچی نرمال چیست؟

امروزه شاهد ابداع تکنولوژی ها و ابزارها و تجهیزات مدرن و خلاقانه همانند همتراز پیچی هستیم که برای ایجاد آسانی کار و افزایش راندمان و بهره وری و در عین حال افزایش کیفیت در کلیه حوزه های ساختمانی، صنعتی و ... در حال تولید و توزیع هستند، همتراز پیچی با تغییر و ایجاد بهبود در روش های ساخت و اجرا، تحولات فوقالعاده ای را ایجاد نموده اند. ابزارها و تجهیزات مدرن و کارآمد برای اجرای کاشیکاری، در حال پیشرفت و توسعه است. در بحث کاشیکاری علاوه بر طرح و رنگ کاشی و رعایت قواعد طراحی دکوراسیون برای ست شدن با کاشیها ، آنچه که اهمیت بسیاری دارد، همسطح بودن و یا به اصطلاح همتراز بودن کاشی و سرامیکها نسبت به یکدیگر و همچنین رعایت فاصله دقیق بین بندهای کاشیهاست. این امر سبب زیبایی و کیفیت چندین برار کاشیکاری خواهد شد. از جدیدترین ابزارهایی که برای همتراز نمودن کاشی و سرامیک ابداع و تولید شده است همتراز پیچی است که از دو قطعه کلیپس و گوه تشکیل شده است و از جنس پلاستیک مقاوم تولید می شود. کلیپس همتراز پیچی مانند یک پیچ و گوه همتراز پیچی نیز مانند یک مهره عمل می کند و بصورت پیچ و مهره ای داخل هم قرار گرفته و موجب همسطح شدن کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر می گردند . استفاده از همتراز پیچی برای همسطح نمودن کاشی و سرامیک، علاوه بر اینکه موجب همترازی و رعایت فاصله بین بندها می شود، امتیازهای دیگری نیز از لحاظ افزایش سرعت اجرا ، عدم استفاده از ابزارهایی مانند تراز و چکش را در پی دارد. در روشهای سنتی برای نصب کاشی و سرامیک معمولاً از ضربات چکش و ترازشاقول کننده برای همسطح کردن استفاده می شد، که از نظر زمانی بسیار وقت گیرتر از روش همسطح سازی به کمک همتراز پیچی خواهد بود. در صورت همتراز شدن دقیق سطوح کاشی و سرامیک، حالت ناخنک خور بین کاشی و سرامیک ها از بین خواهد رفت . زیرا این نقاط محل مناسبی برای تجمع آب در هنگام شستشو هستند، که در صورت راکد ماندن احتمال ایجاد باکتری و جلبک در محل بندکاشی ها را به دنبال خواهند داشت و همچنین موجب مات و کدر شدن بندها خواهد شد. تمام توضیحات به طور کامل در بالا بیان شد ،به طور کلی می توان گفت این محصول از مقاومت بالایی نسبت به محصولات مشابه خود برخودار می باشد.

تراز کننده ، تراز کننده پیچی نرمال ، قطعات و ابزار های کاشیکاری

روش مصرف

روش استفاده تراز کننده پیچی نرمال

روش استفاده از تراز کننده پیچی نرمال به چه صورت است؟

 • محصول همتراز پیچی کاشی و سرامیک از دو قطعه کلیپس و گوه ساخته شده است . کلیپس همتراز پیچی از دو قسمت عمود بر هم تشکیل شده است . قسمت افقی کف کلیپس به حالت یک صفحه تخت است که در زیر کاشیها قرار می گیرد و قسمت عمودی تراز کننده نیز، مانند یک میله اسپیرال ( پیچی ) می باشد .
 • گوه تراز کاشی پیچی نیز مانند یک کلاهک گرد دایره ای شکل است که قسمت فوقانی آن ، حالتی شبیه به مهره می باشد تا بتواند مانند مهره بر روی کلیپس(پیچ) قرار گیرد.
 • در هنگام قرار گرفتن دو کاشی در کنار هم با توجه به اندازه وجه هر طرف کاشی یا سرامیک ، تعداد همتراز لازم انتخاب شده و کلیپس در فصل مشترک دو کاشی قرار می گیرد و گوه با بسته شدن روی میله پیچی شکل بیرون زده از فصل مشترک میان دو کاشی، موجب همتراز شدن دو کاشی نسبت به یکدیگر می گردد.
 • برای انجام کاشیکاری به کمک همتراز پیچی ، توصیه می شود کاشیکاری را از یک گوشه آغاز نمایید و خطوط راهنمای 90 درجه، جهت قرارگیری دقیق کاشی اول به عنوان راهنما ترسیم کرده و پس از مالیدن چسب کاشی و سرامیک توسط کاردک شانه ای، کاشی اول را نصب نموده و کاشی های مجاور را با کمک همتراز پیچی نصب و همسطح نمایید تا سطح مورد نظر تکمیل شود .
 • پس از اتمام کاشیکاری سطح، تا زمان گیرش و اطمینان از چسبیدن کاشی و سرامیک به سطح صبر نمایید ، سپس با اعمال ضربه جانبی توسط چکش یا نوک کفش کلیپس ها را بشکنید .

میزان مصرف

میزان مصرف همتراز کننده پیچی نرمال

میزان مصرف صحیح همتراز کننده پیچی نرمال به چه شکل می باشد؟


اندازه مصرف همتراز کاشی پیچی در محیط مورد نظر برای کاشیکاری، با توجه به ابعاد کاشی و سرامیک و وسعت سطح مشخص می شود. کاشی و سرامیک با ابعاد کوچکتر تعداد تراز کاشی کمتر در هر وجه خود نیاز دارند. اما ابعاد بزرگتر نیاز به تعداد همتراز بیشتر در هر وجه دارند.

 • تعداد کاشی تراز پیچی مورد نیاز برای ابعاد 30*30 سانتیمتر

تعداد همتراز کاشی پیچی مورد نیاز برای کاشیهای کوچک مانند کاشیهای 30*30 و یا کوچکتر یک عدد در هر وجه کاشی است . توجه کنید در حالاتی که در هر وجه کاشی یک عدد همتراز کاشی پیچی قرار می گیرد باید همتراز کاشی پیچی در وسط هر وجه قرار گیرد. در کاشیهای کوچک می توان جهت بالا رفتن دقت یک عدد همتراز کاشی پیچی در محل تقاطع کاشی یا سرامیک قرار داد.

 • تعداد کاشی تراز پیچی مورد نیاز برای ابعاد 40*40 و 50*50 سانتیمتر

در کاشی و سرامیک با ابعاد تا 50*50 سانتیمتر تعداد همتراز کاشی پیچی مصرفی در هر وجه کاشی 2 عدد است . توصیه می شود محل قرارگیری همتراز در این ابعاد از کاشی و سرامیک با فاصله 10 سانتیمتر از لبه های کاشی و سرامیک باشد . در این ابعاد می توان یک عدد همتراز پیچی در مرکز وجه کاشی قرار داد و در محل تقاطع کاشی ها نیز یک عدد تراز کننده پیچی استفاده کرد.

 • تعداد همتراز کاشی پیچی مورد نیاز برای ابعاد 60*60 تا 80*80 سانتیمتر

تعداد همتراز کاشی پیچی مورد نیاز برای این ابعاد 3 عدد در هر وجه می باشد. به این ترتیب که دو همتراز با فاصله 10 سانتیمتر از هر لبه قرار می گیرد و همتراز سوم در مرکز وجه مورد نظر قرار می گیرد.

 • تعداد تراز کاشی مورد نیاز برای ابعاد بزرگتر از 80*80 سانتیمتر

در ابعاد بزرگتر باید به ازای هر 20 الی 25 سانتیمتر از طول هر وجه ، یک عدد همتراز سرامیک پیچی استفاده نمود.

اندازه استفاده کاشی همتراز با توجه به ابعاد کاشی یا سرامیک تعیین می شود برای کاشی های تا 30 cm در هرضلع کاشی 1 عدد کاشی تراز و برای کاشی های 30 cm به بالا 2 عدد در هر ضلع استفاده می شود .برای کاشی و سرامیک با سایز بزگتر این مقدار ، افزایش پیدا خواهد کرد .

نکات

نکات مهم تراز کننده پیچی نرمال

نکات ضروری در زمان استفاده از ترازکننده پیچی نرمال چیست؟

 • دقت کنید همتراز کاشی پیچی برای کاشی و سرامیک با حداقل ضخامت 8 میلیمتر طراحی شده و برای همتراز کردن کفپوش هایی مانند پارکت مناسب نمی باشد و توصیه میگردد در صورت وجود ضخامت زیر 8 میلیمتر از همتراز تخت کوچک استفاده شود.
 • توجه کنید زمان کافی برای گیرش و خشک شدن ملات و یا چسب زیر کاشی و سرامیک را در نظر بگیرید ، سپس نسبت به شکستن کلیپس همترازها اقدام کنید. در صورتی که هنوز ملات زیر کار خشک نشده باشد، ممکن است در صورت حرکت روی سطح، فرو رفتگی و لغزش کاشیها اتفاق بیفتد و باعث به هم خوردن همترازی و نظم آرایش آنها نسبت به یکدیگر خواهد شد.
 • همتراز کاشی پیچی نسبت به همتراز تخت از نظرشرایط نصب متفاوت است. برای همتراز کاشی تخت نیاز به انبر یا آچار مخصوص وجود دارد ولی همتراز پیچی را می توان با دست و یا ابزارهای ساده ای مانند میله فلزی چرخاند و قفل نمود .
 • با توجه به اینکه کلیپس همتراز کاشی پیچی یکبار مصرف ولی گوه چند بار مصرف می باشد. در هنگام خرید توجه کنید تا از نظر اقتصادی دچار زیان نشوید . درصورتیکه قصد ندارید سطح مقطع را به یکباره کاشیکاری کنید و نصب کاشی در چند مرحله انجام خواهد شد ، تعداد گوه را نسبت به کلیپس به میزان کمتری خریداری کنید . زیرا گوه همتراز پیچی چند بار مصرف و کلیپس کاشی تراز پیچی یکبار مصرف می باشد . بطور مثال بنا بر آنچه یک مقطع با مساحت 1000 مترمربع قرار است در سه مرحله کاشیکاری شود، لازم است با توجه به محاسبه تعداد مورد نیاز ، تعداد گوه را یک سوم تعداد کلیپس خریداری کنید، تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. 
 • در صورت عدم استفاده از تراز کننده پیچی نرمال در بندهای کاشی، علاوه بر ایجاد بندهای ناهمگون، سطحی ناهموار یا به اصطلاح دارای ناخنک خواهید داشت. چنانچه سطح کار ناخنک داشته باشد، ضمن کاهش کیفیت و زیبایی کار، فضای مناسبی را برای تجمع آب به هنگام شستشو ایجاد می کند، که بعد از مدتی به سطحی جرم گرفته و کدر تبدیل می شود که نمای مناسبی نخواهد داشت.

 

 دانستنی ها : رنگ و عایق های رطوبتی در مدل های مختلف و کاربردی

بسته بندی

بسته بندی تراز کننده پیچی نرمال

بسته بندی تراز کننده پیچی نرمال به چه صورت می باشد؟

نام محصول سایز تعداد در بسته
name size paking(QTY)
همتراز پیچی نرمال 50جفت 50 بسته
کلیپس پیچی نرمال 100 عدد 50 بسته
گوه پیچی نرمال 50 عدد 50 بسته

 

قیمت

قیمت تراز کننده پیچی نرمال 

 ردیف  شرح کالا  بسته بندی  قیمت هر بسته
 همتراز پیچی نرمال 50 بسته در کیسه  تماس بگیرید 
 کلیپس پیچی نرمال   50 بسته در کیسه  تماس بگیرید  
 گوه پیچی نرمال  50 بسته در کیسه  تماس بگیرید  

آچار ( انبر ) تراز کننده کاشی                            ,                                تراز کننده کاشی و سرامیک                              ,                    قاپک کاشی ( ساکشن)

محصولات مرتبط - قطعات کاشیکاری

Image

صلیب کاشی +

Image

گونیا متر 5 بازو x850 دو شابلون

Image

نوار کنج

Image

همتراز کننده اسپیرال

Image

صلیب کاشی T

Image

براکت گوشه

Image

تراز کننده موزائیک

Image

صلیب کاشی 120

Image

شابلون کنج (کنج متر)

Image

قاپک کاشی ( ساکشن )

Image

تراز کننده کاشی(پیچی پاور)

Image

گونیا متر 6 بازو x900 تک شابلون

Image

تراز کننده واش بتن

Image

گونیا متر 3 بازو x550 تک شابلون

Image

تراز کننده کاشی سرامیک

Image

شابلون گونیا x800 چهاربازو

Image

گونیا متر 3 بازو x750 دو شابلون

Image

تراز کننده پارکت

Image

آچار ( انبر )تراز کننده کاشی

درباره بتن پلاست

logowh

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی و کارخانه

آدرس : تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل : info@betonplast.com

تلفکس :

65423400  -  65423500  -  65423600 

65423700  -  65423800  -  65423900

ارتباط با واحد فروش

مدیر فروش ‌:

خانم دهقان

0912765911509127659116

کارشناس فروش :

خانم عمادی

09124201549 - 09120347805 

خدمات بتن پلاست

کاتالوگ محصولات

اخبار و مقالات 

Whatsapp Premium

با سلام
به سایت بتن پلاست خوش آمدین
برای طرح سوال در مورد وب سایت یا محصولات با کارشناسان ما میتونید مستقیم از طریق WhatsApp چت کنید. تیم فروش بتن پلاست همیشه پاسخگوی شما هستن.

    چت واتس اپ
Close and go back to page