حباب ساز بتن چیست

هوا ساز بتن چیست ؟

  حباب ساز بتن چیست ؟ هوا ساز بتن چیست ؟ هوا ساز بتن یا حباب ساز بتن محصولی توانمند و منحصر به فرد برای تشکیل حباب های میکروسکوپی میلیونی هوا در بتن می باشدکه باعث ارتقای برخی خواص بتن می شود. یکی از مشکلات عمده بتن ریزی در هوای سرد، احتمال یخ زدن بتن تازه به دلیل مواجهه با تغییرات دما و سیکل های ذوب و انجماد است که موجب افزایش حجم آب بتن خواهد شد که این افزایش حجم به سبب یخ زدگی آب بتن ایجاد می شود و در نهایت منجر به ایجاد ترک در بتن خواهد شد . ترک های ایجاد شده باعث افزایش نفوذپذیری بتن شده و در نهایت موجب فرسایش بتن با عمق بیشتر خواهند شد . حباب ساز بتن یا هواساز بتن موجب کاهش نفوذ پذیری بتن خواهد شد و با ایجاد حباب های هوا در بتن نفوذپذیری را به شکل ویژه ای کاهش خواهد داد. همچنین ترکیب محصول هواساز بتن با طرح اختلاط بتن موجب افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد بتن خواهد شد. حباب ساز بتن یا هواساز بتن با ایجاد حباب های منظم و پیوسته کروی شکل در بتن باعث انسداد لوله های موئینه بتن شده و با مسدود کردن آنها مانع عبور آب و نفوذپذیری بتن می شوند. مصرف هواساز بتن یا حباب ساز بتن میزان مصرف آب بتن را در شرایط بتن ریزی در آب و هوای سرد کاهش می دهد که این کاهش آب مصرفی بتن ، خللی در کارائی بتن ایجاد نمی کند. از این رو با کاهش آب مصرفی بتن ، خطر ترک خوردگی بتن در اثر انجماد آب بتن در فرایند گیرش بتن به شدن کاهش خواهد یافت . حباب ساز بتن تا حدود زیادی خطر آب انداختگی بتن و جداشدگی سنگدانه های بتن را منتفی می کند. البته با مصرف حباب ساز بتن یا هواساز بتن آب انداختگی مفید جایگزین آب انداختگی مخرب می شود. این بدین معنی است که با ترکیب هواساز بتن آب انداختگی و جداشدگی شدید خمیر سیمان و سنگدانه ها رفع شده و در نتیجه موجب کاهش نفوذ آب و سایر املاح شیمیایی مخرب به داخل حجم بتن خواهد شد . هواساز بتن در مخلوط های سیمانی که دانه بندی مناسبی ندارند موجب افزایش چسبندگی ذرات متشکله خواهد شد . حباب ساز بتن یا هواساز بتن به طور عمده در بتن ریزی پروژه هایی که در شرایط آب و هوای سرد و تغییرات دما و سیکل های ذوب و انجماد را تجربه خواهد کرد مورد استفاده قرار می گیرد . به طور مثال مصرف حباب ساز بتن در بتن ریزی و رویه سازی بتنی جاده ها ، فرودگاهها ، پیاده روها و ... که در معرض آب و هوای سرد قرار دارند و برای ساخت بتن سردخانه ها ، بتن ریزی در مناطق سردسیر ، شبکه های آبیاری و زهکشی در معرض آب و هوای سرد ، قطعات پیش ساخته در معرض هوای سرد و ... کاربرد گسترده ای دارد . خواص و اثرات هواساز بتن : ترکیب حباب ساز بتن با بتن موجب افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد خواهد شد افزودن هواساز بتن ، موجب کاهش آب مصرفی بتن بدون کاهش کارایی خواهد شد هواساز بتن موجب افزایش دوام و کارایی بتن در شرایط آب و هوای سرد خواهد شد هواساز بتن خطر جدایی سنگدانه های ریز و درشت بتن را به طرز چشمگیری کاهش می دهد احتمال آب انداختگی بتن با مصرف هواساز بتن کاهش خواهد یافت پس از ترکیب هواساز بتن ، آب انداختگی مفید ایجاد شده و آب انداختگی مخرب از بین خواهد رفت. یعنی مقدار کنترل شده ای از شیره سیمان رو آمده و در نتیجه نفوذپذیری کاهش یافته و املاح شیمیایی و آب راه نفوذ کمتری به داخل بتن خواهند یافت. هواساز بتن با انسداد لوله های موئینه در بتن به سبب تشکیل حباب های میلیونی هوا ، پیوستگی این لوله های موئینه را کاهش داده و به اصطلاح راه نفوذ از طریق لوله های موئینه را گسسته می کند. هواساز بتن چسبندگی ذرات متشکله بتن را افزایش خواهد داد. روش مصرف هواساز بتن : میزان هوای مجاز موجود در بتن پس از افزودن محصول هواساز بتن 4 تا 6 درصد می باشد و عواملی مانند نوع سیمان ، نسبت آب به سیمان ، نوع سنگدانه ها و ... نیز در این میزان هواسازی نقش دارند. به طور معمول با توجه به مصالح موجود در کشور میزان مصرف حباب ساز بتن یا هواساز بتن 1/0 تا 4/0 وزن سیمان مصرفی می باشد و پیشنهاد می شود خارج از محدوده مذکور مصرف نشود . برای افزودن محصول حباب ساز بتن یا هوازای بتن پیشنهاد می شود آن را با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن ترکیب نموده و سپس به مواد خشک بیافزایید . به دلیل اینکه میزان مصرف هواساز بتن در طرح اختلاط جزئی می باشد ، افزودن آن به آب اختلاط موجب خواهد شد که به طور یکپارچه در همه جای طرح اختلاط ترکیب شود قیمت حباب هواساز بتن : خواهشمندیم برای دریافت لیست قیمت هواساز بتن و یا دریافت قیمت حباب ساز بتن با دفتر فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید.  

 

حباب ساز بتن چیست ؟

هوا ساز بتن چیست ؟

هوا ساز بتن یا حباب ساز بتن محصولی توانمند و منحصر به فرد برای تشکیل حباب های میکروسکوپی میلیونی هوا در بتن می باشدکه باعث ارتقای برخی خواص بتن می شود. یکی از مشکلات عمده بتن ریزی در هوای سرد، احتمال یخ زدن بتن تازه به دلیل مواجهه با تغییرات دما و سیکل های ذوب و انجماد است که موجب افزایش حجم آب بتن خواهد شد که این افزایش حجم به سبب یخ زدگی آب بتن ایجاد می شود و در نهایت منجر به ایجاد ترک در بتن خواهد شد . ترک های ایجاد شده باعث افزایش نفوذپذیری بتن شده و در نهایت موجب فرسایش بتن با عمق بیشتر خواهند شد . حباب ساز بتن یا هواساز بتن موجب کاهش نفوذ پذیری بتن خواهد شد و با ایجاد حباب های هوا در بتن نفوذپذیری را به شکل ویژه ای کاهش خواهد داد. همچنین ترکیب محصول هواساز بتن با طرح اختلاط بتن موجب افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد بتن خواهد شد. حباب ساز بتن یا هواساز بتن با ایجاد حباب های منظم و پیوسته کروی شکل در بتن باعث انسداد لوله های موئینه بتن شده و با مسدود کردن آنها مانع عبور آب و نفوذپذیری بتن می شوند. مصرف هواساز بتن یا حباب ساز بتن میزان مصرف آب بتن را در شرایط بتن ریزی در آب و هوای سرد کاهش می دهد که این کاهش آب مصرفی بتن ، خللی در کارائی بتن ایجاد نمی کند. از این رو با کاهش آب مصرفی بتن ، خطر ترک خوردگی بتن در اثر انجماد آب بتن در فرایند گیرش بتن به شدن کاهش خواهد یافت . حباب ساز بتن تا حدود زیادی خطر آب انداختگی بتن و جداشدگی سنگدانه های بتن را منتفی می کند. البته با مصرف حباب ساز بتن یا هواساز بتن آب انداختگی مفید جایگزین آب انداختگی مخرب می شود. این بدین معنی است که با ترکیب هواساز بتن آب انداختگی و جداشدگی شدید خمیر سیمان و سنگدانه ها رفع شده و در نتیجه موجب کاهش نفوذ آب و سایر املاح شیمیایی مخرب به داخل حجم بتن خواهد شد . هواساز بتن در مخلوط های سیمانی که دانه بندی مناسبی ندارند موجب افزایش چسبندگی ذرات متشکله خواهد شد . حباب ساز بتن یا هواساز بتن به طور عمده در بتن ریزی پروژه هایی که در شرایط آب و هوای سرد و تغییرات دما و سیکل های ذوب و انجماد را تجربه خواهد کرد مورد استفاده قرار می گیرد . به طور مثال مصرف حباب ساز بتن در بتن ریزی و رویه سازی بتنی جاده ها ، فرودگاهها ، پیاده روها و ... که در معرض آب و هوای سرد قرار دارند و برای ساخت بتن سردخانه ها ، بتن ریزی در مناطق سردسیر ، شبکه های آبیاری و زهکشی در معرض آب و هوای سرد ، قطعات پیش ساخته در معرض هوای سرد و ... کاربرد گسترده ای دارد .

خواص و اثرات هواساز بتن :

  • ترکیب حباب ساز بتن با بتن موجب افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد خواهد شد
  • افزودن هواساز بتن ، موجب کاهش آب مصرفی بتن بدون کاهش کارایی خواهد شد
  • هواساز بتن موجب افزایش دوام و کارایی بتن در شرایط آب و هوای سرد خواهد شد
  • هواساز بتن خطر جدایی سنگدانه های ریز و درشت بتن را به طرز چشمگیری کاهش می دهد
  • احتمال آب انداختگی بتن با مصرف هواساز بتن کاهش خواهد یافت
  • پس از ترکیب هواساز بتن ، آب انداختگی مفید ایجاد شده و آب انداختگی مخرب از بین خواهد رفت. یعنی مقدار کنترل شده ای از شیره سیمان رو آمده و در نتیجه نفوذپذیری کاهش یافته و املاح شیمیایی و آب راه نفوذ کمتری به داخل بتن خواهند یافت.
  • هواساز بتن با انسداد لوله های موئینه در بتن به سبب تشکیل حباب های میلیونی هوا ، پیوستگی این لوله های موئینه را کاهش داده و به اصطلاح راه نفوذ از طریق لوله های موئینه را گسسته می کند.
  • هواساز بتن چسبندگی ذرات متشکله بتن را افزایش خواهد داد.

روش مصرف هواساز بتن :

میزان هوای مجاز موجود در بتن پس از افزودن محصول هواساز بتن 4 تا 6 درصد می باشد و عواملی مانند نوع سیمان ، نسبت آب به سیمان ، نوع سنگدانه ها و ... نیز در این میزان هواسازی نقش دارند. به طور معمول با توجه به مصالح موجود در کشور میزان مصرف حباب ساز بتن یا هواساز بتن 1/0 تا 4/0 وزن سیمان مصرفی می باشد و پیشنهاد می شود خارج از محدوده مذکور مصرف نشود . برای افزودن محصول حباب ساز بتن یا هوازای بتن پیشنهاد می شود آن را با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن ترکیب نموده و سپس به مواد خشک بیافزایید . به دلیل اینکه میزان مصرف هواساز بتن در طرح اختلاط جزئی می باشد ، افزودن آن به آب اختلاط موجب خواهد شد که به طور یکپارچه در همه جای طرح اختلاط ترکیب شود

قیمت حباب هواساز بتن :

خواهشمندیم برای دریافت لیست قیمت هواساز بتن و یا دریافت قیمت حباب ساز بتن با دفتر فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید.

 

Posted 2 years ago
Was this helpful?
0

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

اتوبان جلال آل احمد ، شرق به غرب ، بعد از زیر گذر گیشا ، پلاک 71 ، واحد 4

تلفکس : 02188580775    02188580774

کارشناس فروش : خانم کریمان  09120347806   09120367805

کارشناس فروش : آقای مهندس مبینی  09124856268