ضد یخ مایع ملات چیست

ضد یخ مایع ملات چیست

ضد یخ مایع ملات محصولی بر پایه کلرایدها و نیترات های سدیم و کلسیم و ماده افزودنی تسریع دهنده واکنش هیدراتاسیون است که برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان طراحی شده است و زمان گیرش ملات را از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت کاهش می دهد . ضد یخ مایع ملات مخصوص استفاده در ساخت بتن های غیر مسلح می باشد و استفاده از آن برای بتن مسلح مجاز نمی باشد . ضد یخ مایع ملات باعث افزایش حرارت زائی بتن ، کاهش نقطه انجماد بتن ، تسریع زمان گیرش اولیه ، افزایش سرعت هیدراسیون ، افزایش مقاومت بتن خواهد شد . ضد یخ مایع ملات با انواع سیمان های پرتلند سازگار است از کاربردهای ضد یخ ملات می توان به جلوگیری از یخ زدن بتن های غیر مسلح ، شن ریزی در مناطق با برودت هوای بالا ، رسیدن به گیرش سریع بتن جهت استفاده سریعتر از سازه بتنی و قالب های بتن و انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان اشاره کرد . در انتخاب نوع ضد یخ بتن باید توجه ویژه ای نمود و این محصول از شرکت های معتبر تولید کننده تهیه گردد . متاسفانه استفاده از نمک طعام جهت جلوگیری از یخ زدن آب بتن به دلیل قیمت پایین بسیار رایج است . استفاده از کلرایدها ( نمک) موجب پایین آمدن درجه انجماد آب بتن می گردد و از یخ زدن بتن یا ملات جلوگیری می کند ، اما تشکیل محلول الکترولیت توسط این مواد در درون بتن و جابجایی مداوم یونهای سدیم و کلر باعث فرسایش میلگردهای موجود در بتن شده و خوردگی را در آنها به شدت افزایش می دهد و در نتیجه موجب خوردگی میلگرد و در نهایت وارد شدن آسیب جدی به بتن می شود . برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود حتماً از ضد یخ های مایع بدون کلراید و یا فوق روان کننده زودگیر یا سایر زودگیر کننده های استاندارد مورد استفاده قرار گیرد به طور کلی استفاده از ضد یخ بتن یا ضد یخ ملات در صورتیکه در زمان بتن ریزی دمای کارگاه کمتر از 5+ درجه باشد ولی احتمال یخ زدگی آب تا حداقل 24 ساعت بعد وجود داشته باشد ضروری است در چنین شرایطی باید از مواد ضد یخ که ترجیحاً دارای ترکیبات زودگیر کننده نیز باشد استفاده نمود . استفاده از مواد زودگیر موجب تسریع در گیرش خمیر سیمان و مقاومت در برابر افزایش حجم یخ می شود .چنانچه در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان در طرح اختلاط بتن از ضد یخ بتن یا فوق روان کننده زودگیر استفاده نشود عمل هیدراتاسیون بسیار کند صورت می گیرد ،‌ به طوریکه پس از یخ زدن آب در صفر درجه این واکنش متوقف می شود لذا در هنگام بازکردن قالب ها مشاهده می شود که بتن به راحتی خورده می شود و این به این علت است که خمیر سیمان هنوز تشکیل نشده است . میزان اختلاط ضدیخ ملات بسیار مهم است و باید بنابر برودت در هنگام بتن ریزی و حتی 8 الی12 ساعت بعد از بتن ریزی و همچنین عیار سیمان انتخاب شود . لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار گیرد . میزان مصرف باتوجه به دمای محیط و عیار بتن براساس جدول زیر قابل دستیابی است . دما بر حسب C عیار 300 عیار 350 عیار 400 0 تا 5- 5/2 2 5/1 5- تا 10- 3 5/2 2 10- تا 15- 5 4 3 برای اختلاط ضدیخ ملات می توان آن را با آب اختلاط بتن ترکیب نمود و یا آن را پس از اختلاط همه اجزای بتن مخلوط نمود و همچنین ضد یخ بتن را می توان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود . نکته قابل توجه که اکثراً مورد توجه مجریان محترم قرار نمیگیرد این است که به میزان افزودن ضدیخ بتن با ضد یخ ملات به اختلاط باید به میزان مواد افزودنی ضد یخ از آب بتن کاسته شود . چنانچه این امر مدنظر قرار نگیرد موجب افزایش اسلامپ و همچنین افت مقاومت بتن یا ملات خواهد شد . باید توجه شود که استفاده صرف از ضد یخ بتن یا ضد یخ ملات نمی توانند متضمن ضد یخ شدن بتن شود و باید بسیاری موارد را مدنظر قرارداد از جمله مواردی که در شرایط آب و هوای سرد باید مدنظر قرار داد کنترل دانه بندی بتن، محافظت سطحی بتن ، نوع سیمان مصرفی و ... است . یخ زدگی بتن یا ملات به صورت تدریجی و به دلیل توقف واکنش هیدراسیون در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و انجماد آب آزاد درون بتن یا ملات اتفاق می افتد . وقتی بتن یخ می زند ،‌آب داخل منافذ در بتن شروع به یخ زدگی می کند . هنگامیکه مقداری آب یخ می زند غلظت یون داخل آب یخ نزده بالا می رود . علاوه بر این ،‌نقطه انجماد نیز بالا می رود در نتیجه هیدراسیون کاملاً متوقف می شود و بنابراین استحکام بتن یا ملات بوسیله نیروهایی که بوسیله انبساط یخ تولید می شوند ( حجم یخ اشغالی حدود 9٪ بیشتر از آب است ) تحت تاثیر قرار می گیرد و آسیب جدی به بتن وارد می شود و در نهایت در طولانی مدت در یکپارچگی بتن تاثیر خواهد داشت . نکته جالب تر این است که عیار سیمان نیز روی افزایش واکنش هیدراسیون تاثیر گذار است ، غلظت بالاتر واکنش گرها ( سیمان ) ارتباط مستقیم با سرعت واکنش دارد ولذا برای بتن های با عیار سیمان بالاتر ،‌ سرعت هیدراتاسیون سریع تر است . در طرح های اختلاط با نسبت آب به سیمان کمتر ، این سرعت هیدراتاسیون به همین دلیل بالاتر است . نوع سیمان مصرفی در سرعت گیرش و جلوگیری از یخ زدن موثر است . پیشنهاد می شود حتی المقدور از سیمان تیپ3 یا سیمان زودگیر استفاده شود . ضد یخ پودری ملات : ضد یخ پودری ملات فقط برای سازه های بتنی غیر مسلح مانند قطعات پیش ساخته و سیمانکاری مناسب می باشد . ضد یخ مایع ملات ( باکلراید )‌: ضد…

ضد یخ مایع ملات محصولی بر پایه کلرایدها و نیترات های سدیم و کلسیم و ماده افزودنی تسریع دهنده واکنش هیدراتاسیون است که برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان طراحی شده است و زمان گیرش ملات را از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت کاهش می دهد . ضد یخ مایع ملات مخصوص استفاده در ساخت بتن های غیر مسلح می باشد و استفاده از آن برای بتن مسلح مجاز نمی باشد .

ضد یخ مایع ملات باعث افزایش حرارت زائی بتن ، کاهش نقطه انجماد بتن ، تسریع زمان گیرش اولیه ، افزایش سرعت هیدراسیون ، افزایش مقاومت بتن خواهد شد .

ضد یخ مایع ملات با انواع سیمان های پرتلند سازگار است از کاربردهای ضد یخ ملات می توان به جلوگیری از یخ زدن بتن های غیر مسلح ، شن ریزی در مناطق با برودت هوای بالا ، رسیدن به گیرش سریع بتن جهت استفاده سریعتر از سازه بتنی و قالب های بتن و انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان اشاره کرد .

در انتخاب نوع ضد یخ بتن باید توجه ویژه ای نمود و این محصول از شرکت های معتبر تولید کننده تهیه گردد . متاسفانه استفاده از نمک طعام جهت جلوگیری از یخ زدن آب بتن به دلیل قیمت پایین بسیار رایج است . استفاده از کلرایدها ( نمک) موجب پایین آمدن درجه انجماد آب بتن می گردد و از یخ زدن بتن یا ملات جلوگیری می کند ، اما تشکیل محلول الکترولیت توسط این مواد در درون بتن و جابجایی مداوم یونهای سدیم و کلر باعث فرسایش میلگردهای موجود در بتن شده و خوردگی را در آنها به شدت افزایش می دهد و در نتیجه موجب خوردگی میلگرد و در نهایت وارد شدن آسیب جدی به بتن می شود . برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود حتماً از ضد یخ های مایع بدون کلراید و یا فوق روان کننده زودگیر یا سایر زودگیر کننده های استاندارد مورد استفاده قرار گیرد به طور کلی استفاده از ضد یخ بتن یا ضد یخ ملات در صورتیکه در زمان بتن ریزی دمای کارگاه کمتر از 5+ درجه باشد ولی احتمال یخ زدگی آب تا حداقل 24 ساعت بعد وجود داشته باشد ضروری است در چنین شرایطی باید از مواد ضد یخ که ترجیحاً دارای ترکیبات زودگیر کننده نیز باشد استفاده نمود . استفاده از مواد زودگیر موجب تسریع در گیرش خمیر سیمان و مقاومت در برابر افزایش حجم یخ می شود .چنانچه در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان در طرح اختلاط بتن از ضد یخ بتن یا فوق روان کننده زودگیر استفاده نشود عمل هیدراتاسیون بسیار کند صورت می گیرد ،‌ به طوریکه پس از یخ زدن آب در صفر درجه این واکنش متوقف می شود لذا در هنگام بازکردن قالب ها مشاهده می شود که بتن به راحتی خورده می شود و این به این علت است که خمیر سیمان هنوز تشکیل نشده است . میزان اختلاط ضدیخ ملات بسیار مهم است و باید بنابر برودت در هنگام بتن ریزی و حتی 8 الی12 ساعت بعد از بتن ریزی و همچنین عیار سیمان انتخاب شود . لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار گیرد . میزان مصرف باتوجه به دمای محیط و عیار بتن براساس جدول زیر قابل دستیابی است

.

دما بر حسب C

عیار 300

عیار 350

عیار 400

0 تا 5-

5/2

2

5/1

5- تا 10-

3

5/2

2

10- تا 15-

5

4

3

برای اختلاط ضدیخ ملات می توان آن را با آب اختلاط بتن ترکیب نمود و یا آن را پس از اختلاط همه اجزای بتن مخلوط نمود و همچنین ضد یخ بتن را می توان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود .

نکته قابل توجه که اکثراً مورد توجه مجریان محترم قرار نمیگیرد این است که به میزان افزودن ضدیخ بتن با ضد یخ ملات به اختلاط باید به میزان مواد افزودنی ضد یخ از آب بتن کاسته شود . چنانچه این امر مدنظر قرار نگیرد موجب افزایش اسلامپ و همچنین افت مقاومت بتن یا ملات خواهد شد .

باید توجه شود که استفاده صرف از ضد یخ بتن یا ضد یخ ملات نمی توانند متضمن ضد یخ شدن بتن شود و باید بسیاری موارد را مدنظر قرارداد از جمله مواردی که در شرایط آب و هوای سرد باید مدنظر قرار داد کنترل دانه بندی بتن، محافظت سطحی بتن ، نوع سیمان مصرفی و ... است .

یخ زدگی بتن یا ملات به صورت تدریجی و به دلیل توقف واکنش هیدراسیون در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و انجماد آب آزاد درون بتن یا ملات اتفاق می افتد .

وقتی بتن یخ می زند ،‌آب داخل منافذ در بتن شروع به یخ زدگی می کند . هنگامیکه مقداری آب یخ می زند غلظت یون داخل آب یخ نزده بالا می رود . علاوه بر این ،‌نقطه انجماد نیز بالا می رود در نتیجه هیدراسیون کاملاً متوقف می شود و بنابراین استحکام بتن یا ملات بوسیله نیروهایی که بوسیله انبساط یخ تولید می شوند ( حجم یخ اشغالی حدود 9٪ بیشتر از آب است ) تحت تاثیر قرار می گیرد و آسیب جدی به بتن وارد می شود و در نهایت در طولانی مدت در یکپارچگی بتن تاثیر خواهد داشت .

نکته جالب تر این است که عیار سیمان نیز روی افزایش واکنش هیدراسیون تاثیر گذار است ، غلظت بالاتر واکنش گرها ( سیمان ) ارتباط مستقیم با سرعت واکنش دارد ولذا برای بتن های با عیار سیمان بالاتر ،‌ سرعت هیدراتاسیون سریع تر است . در طرح های اختلاط با نسبت آب به سیمان کمتر ، این سرعت هیدراتاسیون به همین دلیل بالاتر است . نوع سیمان مصرفی در سرعت گیرش و جلوگیری از یخ زدن موثر است . پیشنهاد می شود حتی المقدور از سیمان تیپ3 یا سیمان زودگیر استفاده شود .

  1. ضد یخ پودری ملات :

ضد یخ پودری ملات فقط برای سازه های بتنی غیر مسلح مانند قطعات پیش ساخته و سیمانکاری مناسب می باشد .

  1. ضد یخ مایع ملات ( باکلراید )‌:

ضد یخ مایع ملات برای استفاده در بتن مسلح مجاز نمی باشد و فقط برای سازه های بتنی غیر مسلح مانند قطعات پیش ساخته مناسب می باشد .

  1. ضد یخ مایع (بدون کلراید ) :

ضد یخ مایع بدون کلراید مخصوص بتن مسلح می باشد

  1. زودگیر شاتکریت بتن :

چنانچه در شرایط آب و هوای سرد شاتکریت یا پاشش بتن مطرح باشد زودگیر شاتکریت بتن مناسب است .

  1. ژل میکروسیلیس زودگیر ( مکمل بتن زودگیر ) :

ژل میکروسیلیس زودگیر محصولی کارآمد است که علاوه بر ایجاد روانی ، کاهش آب و نفوذناپذیر کردن بتن ، موجب تسریع در گیرش اولیه بتن خواهد شد .

  1. زودگیر پودری بتن :

زودگیر بتن پودری محصولی کارآمدتر از ضدیخ بتن پودری است که زمان گیرش بتن را تا 30٪‌سریع تر می کند .

  1. فوق روان کننده زودگیر :

فوق روان کننده زودگیر کارآمدترین محصول برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان است که با کاهش میزان آب بتن و افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان و بتن موجب گیرش سریع تر می شود .

قیمت ضد یخ مایع ملات (ضد یخ بتن باکلراید ) :

برای دریافت قیمت ضد یخ مایع ملات با واحد فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست به شماره های

65423400-65423500-65423600-65423700-65423800-65423900 تماس حاصل فرمایید

 

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
2

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

اتوبان جلال آل احمد ، شرق به غرب ، بعد از زیر گذر گیشا ، پلاک 71 ، واحد 4

تلفکس : 02188580775    02188580774

کارشناس فروش : خانم کریمان  09120347806   09120367805

کارشناس فروش : آقای مهندس مبینی  09124856268