فوق روان کننده زودگیر بتن چیست

فوق روان کننده زودگیر بتن چیست

  ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر، ‌افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است که در فرمولاسیون آن از تسریع کننده های شیمیایی استفاده شده است فوق روان کننده زودگیر بتن علاوه بر ایجاد روانی در بتن و کاهش میزان آب بتن، ‌باعث تسریع در گیرش بتن و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی در زمان کوتاه شده و همچنین اثرات منفی تاخیر گیرش را در دمای کم جبران می کند. فوق روان کننده زودگیر برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد مناسب است. فوق روان کننده زودگیر با به حداقل رساندن میزان آب در بتن،‌ باعث افزایش سریع تر رسیدن به مقاومت اولیه بتن می شود علاوه بر آن رطوبت کمتری برای یخ زدن در بتن وجود خواهد داشت. فوق روان کننده زودگیر باعث پایین آمدن نسبت آب به سیمان می شود در حالی که کارپذیری بتن را به خوبی حفظ می کند چنانچه تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی بتن در آب و هوای سرد انجام نشود بتن از داخل ترک خواهد خورد که از سطح آن قابل مشاهده نخواهد بود. ولی باعث تغییر در مشخصات و ویژگیهای بتن،‌ مانند کاهش مدول الاستیسیته دینامیکی بتن می شود. در شرایط آب و هوای سرد استفاده از مواد افزودنی ضد یخ بتن و فوق روان کننده زودگیر فقط در مراحل بتن ریزی مانع یخ زدن بتن می شوند و یخ نزدن بتن را پس از بتن ریزی تضمین نمی کند. برای جلوگیری از یخ زدن بتن پس از بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان باید توجه به استاندارد و آیین نامه ها بتن عمل آوری شود. فوق روان کننده زودگیر بسیار موثرتر از سایر مواد افزودنی بتن مانند ضد یخ بتن و زودگیر کننده بتن هستند ،‌چون فوق روان کننده زودگیر بتن علاوه بر جلوگیری از یخ زدن بتن و افزایش سرعت هیدراتاسیون، موجب روانی بتن می شود. مهم ترین تاثیر فوق روان کننده بتن در شرایط آب و هوای سرد این است که پس از مصرف فوق روان کننده زودگیر می توان از میزان آب مصرفی بتن کاهش داد و همین خاصیت کاهندگی آب بتن تاثیر بسزایی در عدم یخ زدگی زود هنگام آب بتن خواهد داشت . میزان مصرف فوق روان کننده زودگیر بتن با توجه به آزمایشات دقیق کارگاهی و دمای محیط و نوع مصالح مصرفی به دست می آید ولی با توجه به بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست میزان مصرف فوق روان کننده زودگیر بتن 1 الی 5/1 درصد وزن سیمان مصرفی است. باید توجه شود که حتماً‌ با توجه به افزودن فوق روان کننده زودگیر بتن،‌ به همان میزان ( باتوجه به بروشور )‌ از آب بتن کاسته شود. دقت شود در آب و هوای سرد چنانچه نیاز به ایجاد روانی بیشتر در بتن باشد، مجاز به افزایش میزان فوق روان کننده زودگیر بیشتر به بتن نیستیم چون با افزودن مواد افزودنی روان کننده زودگیر بیشتر به بتن،‌ به همان اندازه به صورت ناخودآگاه مواد زودگیر کننده وارد بتن خواهد شد که با افت سریع کارایی بتن مشکلات عمده ای را در کارپذیری بتن ایجاد خواهد نمود. بدین منظور در صورت نیاز به ایجاد روانی بیشتر حتماً‌ با دفتر فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید. تا محصول مناسب با روانی و زودگیری مناسب فرموله و تولید شود. حال اگر آب و هوا بسیار سرد باشد و بخواهیم با افزودن بیشتر مواد افزودنی روان کننده زودگیر از جلوی یخ زدن بتن جلوگیری کنیم باز هم دچار کار اشتباهی شده ایم . باید توجه کنیم که به همان اندازه که درصد مصرف روانساز زودگیر بتن را بالاتر میبریم تا خاصیت زودگیری بتن را افزایش دهیم، ‌قطعاً‌ میزان روانساز بیشتری به صورت ناخودآگاه وارد بتن می شود که باعث حصول روانی بتن بیش از معمول خواهد شد و در نتیجه موجب جدایی سنگدانه ها بتن خواهد شد. در این موارد نیز چنانچه زودگیری بیشتر مدنظر است حتما‍ً‌ً با کارشناسان شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید تا محصولی منطبق با نیاز شما فرموله و ارائه شود. با توجه به اینکه برای بتن ریزی در آب و هوای سرد نیاز به مواد افزودنی مناسب مانند فوق روان کننده زودگیر، ‌ضد یخ بتن و مواد افزودنی زودگیر کننده وجود دارد باید در انتخاب مصالح مصرفی نیز دقت شود به طور مثال سیمان مناسب برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد سیمان زودگیر ( پرتلند تیپ3 ) به جای سیمان معمولی می باشد تا با اطمینان و سرعت بیشتری به کسب مقاومت بتن برسیم. همچنین استفاده از سیمان روباره ای و سیمان های آمیخته در بتن ریزی در هوای سرد توصیه نمی شود. فوق روان کننده زودگیر را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط آماده در تراک میکسر اضافه نمایید یا با مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط نموده و سپس به بتن اضافه نمایید. دقت شود که میزان مورد نیاز فوق روان کننده زودگیر با توجه به حجم بتن و میزان سیمان مصرفی بصورت دقیق توزین شود و پس از ترکیب با بتن به ازای هر متر مکعب 1 دقیقه عملیات میکس انجام شود . مصرف فوق روان کننده زودگیر موجب ایجاد خواص و اثرات ویژه ای به شرح زیر در بتن و ملات خواهد شد : افزایش اسلامپ بتن افزایش کارایی و کارپذیری بتن کاهش نسبت آب به سیمان تا 20 درصد رسیدن به مقاومت فشاری زودرس در سنین کم افزایش نفوذناپذیری بتن افزایش مقاومت فشاری بتن افزایش انسجام و سهولت پمپاژ بتن امکان بهره برداری سریع تر سازه سازگاری با انواع سیمان پرتلند جلوگیری از خزش و انقباض بتن مصرف فوق روان کننده زودگیر می تواند کاربردهای ویژه ای به شرح زیر برای بتن ایجاد کند بتن ریزی در آب و هوای سرد اجرای بتن دال ه ،‌تیر ها،‌ ستونها پ،‌ دیوارها و... تولید بتن پر مقاومت مناسب برای بتن ریزی با قالب های لغزنده مناسب برای بتن ریزی های حجیم مناسب برای تولید قطعات بتنی پیش ساخته مناسب برای بتن ریزی نقاط با تراکم آرماتور بالا لازم به ذکر است از دیگر مصارف عمده و کارآمد فوق روان کننده زودگیر استفاده در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته است. فوق روان کننده زودگیر علاوه بر ایجاد روانی بیشتر موجب رسیدن…

 

ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر، ‌افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است که در فرمولاسیون آن از تسریع کننده های شیمیایی استفاده شده است فوق روان کننده زودگیر بتن علاوه بر ایجاد روانی در بتن و کاهش میزان آب بتن، ‌باعث تسریع در گیرش بتن و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی در زمان کوتاه شده و همچنین اثرات منفی تاخیر گیرش را در دمای کم جبران می کند. فوق روان کننده زودگیر برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد مناسب است. فوق روان کننده زودگیر با به حداقل رساندن میزان آب در بتن،‌ باعث افزایش سریع تر رسیدن به مقاومت اولیه بتن می شود علاوه بر آن رطوبت کمتری برای یخ زدن در بتن وجود خواهد داشت. فوق روان کننده زودگیر باعث پایین آمدن نسبت آب به سیمان می شود در حالی که کارپذیری بتن را به خوبی حفظ می کند چنانچه تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ زدگی بتن در آب و هوای سرد انجام نشود بتن از داخل ترک خواهد خورد که از سطح آن قابل مشاهده نخواهد بود. ولی باعث تغییر در مشخصات و ویژگیهای بتن،‌ مانند کاهش مدول الاستیسیته دینامیکی بتن می شود. در شرایط آب و هوای سرد استفاده از مواد افزودنی ضد یخ بتن و فوق روان کننده زودگیر فقط در مراحل بتن ریزی مانع یخ زدن بتن می شوند و یخ نزدن بتن را پس از بتن ریزی تضمین نمی کند. برای جلوگیری از یخ زدن بتن پس از بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان باید توجه به استاندارد و آیین نامه ها بتن عمل آوری شود. فوق روان کننده زودگیر بسیار موثرتر از سایر مواد افزودنی بتن مانند ضد یخ بتن و زودگیر کننده بتن هستند ،‌چون فوق روان کننده زودگیر بتن علاوه بر جلوگیری از یخ زدن بتن و افزایش سرعت هیدراتاسیون، موجب روانی بتن می شود. مهم ترین تاثیر فوق روان کننده بتن در شرایط آب و هوای سرد این است که پس از مصرف فوق روان کننده زودگیر می توان از میزان آب مصرفی بتن کاهش داد و همین خاصیت کاهندگی آب بتن تاثیر بسزایی در عدم یخ زدگی زود هنگام آب بتن خواهد داشت .

میزان مصرف فوق روان کننده زودگیر بتن با توجه به آزمایشات دقیق کارگاهی و دمای محیط و نوع مصالح مصرفی به دست می آید ولی با توجه به بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست میزان مصرف فوق روان کننده زودگیر بتن 1 الی 5/1 درصد وزن سیمان مصرفی است. باید توجه شود که حتماً‌ با توجه به افزودن فوق روان کننده زودگیر بتن،‌ به همان میزان ( باتوجه به بروشور )‌ از آب بتن کاسته شود. دقت شود در آب و هوای سرد چنانچه نیاز به ایجاد روانی بیشتر در بتن باشد، مجاز به افزایش میزان فوق روان کننده زودگیر بیشتر به بتن نیستیم چون با افزودن مواد افزودنی روان کننده زودگیر بیشتر به بتن،‌ به همان اندازه به صورت ناخودآگاه مواد زودگیر کننده وارد بتن خواهد شد که با افت سریع کارایی بتن مشکلات عمده ای را در کارپذیری بتن ایجاد خواهد نمود. بدین منظور در صورت نیاز به ایجاد روانی بیشتر حتماً‌ با دفتر فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید. تا محصول مناسب با روانی و زودگیری مناسب فرموله و تولید شود. حال اگر آب و هوا بسیار سرد باشد و بخواهیم با افزودن بیشتر مواد افزودنی روان کننده زودگیر از جلوی یخ زدن بتن جلوگیری کنیم باز هم دچار کار اشتباهی شده ایم . باید توجه کنیم که به همان اندازه که درصد مصرف روانساز زودگیر بتن را بالاتر میبریم تا خاصیت زودگیری بتن را افزایش دهیم، ‌قطعاً‌ میزان روانساز بیشتری به صورت ناخودآگاه وارد بتن می شود که باعث حصول روانی بتن بیش از معمول خواهد شد و در نتیجه موجب جدایی سنگدانه ها بتن خواهد شد. در این موارد نیز چنانچه زودگیری بیشتر مدنظر است حتما‍ً‌ً با کارشناسان شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید تا محصولی منطبق با نیاز شما فرموله و ارائه شود. با توجه به اینکه برای بتن ریزی در آب و هوای سرد نیاز به مواد افزودنی مناسب مانند فوق روان کننده زودگیر، ‌ضد یخ بتن و مواد افزودنی زودگیر کننده وجود دارد باید در انتخاب مصالح مصرفی نیز دقت شود به طور مثال سیمان مناسب برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد سیمان زودگیر ( پرتلند تیپ3 ) به جای سیمان معمولی می باشد تا با اطمینان و سرعت بیشتری به کسب مقاومت بتن برسیم. همچنین استفاده از سیمان روباره ای و سیمان های آمیخته در بتن ریزی در هوای سرد توصیه نمی شود. فوق روان کننده زودگیر را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط آماده در تراک میکسر اضافه نمایید یا با مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط نموده و سپس به بتن اضافه نمایید. دقت شود که میزان مورد نیاز فوق روان کننده زودگیر با توجه به حجم بتن و میزان سیمان مصرفی بصورت دقیق توزین شود و پس از ترکیب با بتن به ازای هر متر مکعب 1 دقیقه عملیات میکس انجام شود .

مصرف فوق روان کننده زودگیر موجب ایجاد خواص و اثرات ویژه ای به شرح زیر در بتن و ملات خواهد شد :

 • افزایش اسلامپ بتن
 • افزایش کارایی و کارپذیری بتن
 • کاهش نسبت آب به سیمان تا 20 درصد
 • رسیدن به مقاومت فشاری زودرس در سنین کم
 • افزایش نفوذناپذیری بتن
 • افزایش مقاومت فشاری بتن
 • افزایش انسجام و سهولت پمپاژ بتن
 • امکان بهره برداری سریع تر سازه
 • سازگاری با انواع سیمان پرتلند
 • جلوگیری از خزش و انقباض بتن

مصرف فوق روان کننده زودگیر می تواند کاربردهای ویژه ای به شرح زیر برای بتن ایجاد کند

 • بتن ریزی در آب و هوای سرد
 • اجرای بتن دال ه ،‌تیر ها،‌ ستونها پ،‌ دیوارها و...
 • تولید بتن پر مقاومت
 • مناسب برای بتن ریزی با قالب های لغزنده
 • مناسب برای بتن ریزی های حجیم
 • مناسب برای تولید قطعات بتنی پیش ساخته
 • مناسب برای بتن ریزی نقاط با تراکم آرماتور بالا

لازم به ذکر است از دیگر مصارف عمده و کارآمد فوق روان کننده زودگیر استفاده در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته است. فوق روان کننده زودگیر علاوه بر ایجاد روانی بیشتر موجب رسیدن به گیرش اولیه سریعتر از زمان وجود خواهد داشت و بدین ترتیب راندمان و سرعت تولید بالاتر خواهد رفت .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

مایع

رنگ

قهوه ای

وزن مخصوص

gr/cm3 3/1

استاندارد

ASTM C494

یون کلر

ندارد

PH

حدود 8

قیمت فوق روان کننده زودگیر

لطفاً برای دریافت لیست قیمت روان کننده زودگیر / قیمت زودگیر بتن / قیمت روان کننده بتن زودگیر / قیمت روانساز بتن زودگیر با دفتر فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید .

 

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
3

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

اتوبان جلال آل احمد ، شرق به غرب ، بعد از زیر گذر گیشا ، پلاک 71 ، واحد 4

تلفکس : 02188580775    02188580774

کارشناس فروش : خانم کریمان  09120347806   09120367805

کارشناس فروش : آقای مهندس مبینی  09124856268