واتر استاپ پی وی سی چیست

واتراستاپ پی وی سی چیست؟

  واتر استاپ پی وی سی چیست؟ با توجه به استفاده گسترده از بتن برای ساخت مخازن آبی، کانال های انتقال آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، لوله های بتنی، استخرها و ... که برای انتقال و نگهداری آب مورد استفاده قرار می گیرد وهمچنین ساخت سازه های بتنی نظیر سیلوی ذخیره آرد و گندم و حبوبات، تونل ها و سازه های بتنی در مجاورت آب که احتمال نفوذ آب بصورت فشار منفی به داخل سازه وجود دارد، و با توجه به رفتار سازه ای بتن، و ممانعت از ایجاد ترک خوردگی و شکستگی در مقاطع حجیم و در مقیاس های بزرگ از طرفی و همچنین از سوی دیگر الزامات اجرایی و محدودیت های اجرایی و یا قطع بتن موجب شده است که چاره ای برای آب بندی و ممانعت عبور آب و مایعات از درزهای انبساطی و اجرایی و نقاط قطع بتن اندیشیده شود. کارآمدترین و موثرترین مصالح موجود برای آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی و نقاط قطع بتن، استفاده از نوارهای آب بندی واتر استاپ به عنوان یک پرده آب بند میانی است که قبل از بتن ریزی در نقاط قطع بتن و درزها نصب و جای گذاری می شود . نوار آب بندی واتر استاپ از جنس pvc ( پلی وینیل الکل ) به روش اکسترود تولید می شود. با توجه به ضخامت دیواره ها و کف های بتنی و همچنین فشار موجود در سازه، پهنا و ضخامت واتر استاپ تعیین می شود. به طور کلی واتر استاپ پی وی سی که مورد تطابق با استانداردهای بین المللی می باشد، باید قابلیت انعطاف پذیری بالایی داشته باشد و بتواند با توجه به ابعاد و حجم سازه های بتنی و همچنین پیچیده شدن شکل و نوع مقاطع و شرایط اجرای سازه ، تغییر شکل یابند. تصمیم گیری و سنجش در مورد کیفیت واتر استاپ و با توجه به ویژگیهایی مانند کیفیت ظاهری واتر استاپ، درصد ازدیاد طول واتر استاپ، مقاومت کششی واتر استاپ و سختی واتر استاپ انجام می شود، که با توجه به الزامات استانداردهای CDR C572 و ISIRI 13277 سنجیده می شود . واتر استاپ بصورت معمول با عرض یا پهنای 15 تا 50 سانتیمتر و ضخامت 2 تا 12 میلیمتر و قدرت ارتجاعی یا ELANGATION حدود 250 تا 400 درصد طراحی و تولید می شوند که در ادامه به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت . در پهنای واتر استاپ آج هایی تعبیه شده که در امتداد طولی واتر استاپ ادامه دارد. این آجها در درجه نخست درگیری بدنه واتر استاپ با بتن را افزایش می دهد و در درجه دوم احتمال عبور آب را تا حد بیشتری کاهش می دهند. از دیگر خواص ایجاد شده توسط آجها برای واتر استاپ توسط آجها، می توان به افزایش مقاومت های کششی واتر استاپ اشاره نمود . استفاده از واتر استاپ برای نفوذناپذیر ساختن درزهای بتنی و نقاط قطع بتن یک الزام می باشد و عدم استفاده از واتر استاپ در آینده پروژه ها هزینه های ثانوی هنگفتی را به بار خواهد آورد و درزهای انبساط و اجرایی بتن نقاطی هستند که در آنها بتن دارای پیوستگی مناسبی نمی باشد و به همین دلیل دارای ضعف نفوذ پذیری بالاتری نسبت به سایر قسمتهای بتن که بصورت یکپارچه اجرا شده اند و دارای پیوستگی هستند می باشد. واتر استاپ پی وی سی بسان پرده ای آب بند برای مسدود کردن مسیر نفوذ آب و کاهش دبی نشت ( در حد صفر) کاربرد دارد . از نظر کاربردی باید بین درز بتنی و نوع واتر استاپ تطابق رفتاری وجود داشته باشد. با توجه به کاربرد واتر استاپ جهت کنترل دبی نشت آب در محل درزها، باید رفتارهای احتمالی درزها پیش بینی شود و با توجه به این رفتارها نوع واتر استاپ انتخاب شود. از شاخصه های مهم رفتاری، در درزهای انبساطی مشهود است که امکان جابجایی و حرکت افقی بین دو قطعه بتنی در نظر گرفته می شود که کنترل جابجایی در درزها ها با کمک واتر استاپ های نوع حفره دار قابل انجام است. زیرا حفره در نظر گرفته شده در ساختار واتراستاپ های حفره دار، در صورت جابجایی و تحرک و انبساط و انقباض احتمالی سازه، منقبض و منبسط شده و از پارگی و ترکیدگی واتر استاپ در نتیجه این تحرکات جلوگیری می کند. علاوه بر مهم بودن نوع واتراستاپ از نظر تخت یا حفره دار بودن برای تطابق با درز بتن، نوع مواد اولیه مصرفی برای تولید واتراستاپ و شکل واتراستاپ نیز حایز اهمیت می باشد. واتراستاپ های پی وس سی از این نظر قابلیت های فراوانی دارند. زیرا امکان شکل پذیری و اتصال مناسبی دارند . واتراستاپ های PVC  باید خواص ارتجاعی و قابلیت کششی مناسبی داشته باشند. چنانچه هر مقدار که مدول ارتجاعی واتراستاپ پی وی سی و مقاومت کششی واتراستاپ بالاتر باشد، از حیث تحمل تغییر شکل های کششی بهتر و مناسب تر است. به هر صورت می بایست کرنش احتمالی ایجاد شده در واتراستاپ در هنگام بهره برداری و اجرا، با ضریب اطمینان مناسبی، پایین تر از حد کرنش گسیختگی واتراستاپ باشد. چنانچه در یک پروژه کرنش های احتمالی ایجاد شده به کرنش گسیختگی واتراستاپ نزدیک تر باشد، باید موادی غیر از لاستیک را به عنوان مواد اولیه برای تولید واتراستاپ در نظر گرفت که از آن جمله می توان به واتراستاپ های مسی اشاره نمود . خواص و اثرات واتراستاپ های پی وی سی واتراستاپ های پی وی سی باید دارای خواص و اثرات قابل قبولی با توجه به استانداردهای موجود از نظر جنس مواد اولیه ، کشش ، مقاومت و سختی داشته باشند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود : واتراستاپ باید دارای انعطاف پذیری مناسبی در جهات طولی و عرضی داشته باشد واتراستاپ باید از نظر کشش دارای مقاومت مناسبی باشد که این خصیصه با توجه به نوع مواد اولیه مصرفی برای تولید واتراستاپ و شرایط تولید از جمله شرایط اکسترود و دمای دستگاه اکسترودر در هنگام تولید واتراستاپ و شرایط بسته بندی و انبارداری آن بستگی دارد . واتراستاپ باید پرده آب بند مناسبی در برابر عبور آب و نفوذ مایعات از محل اتصال بتن باشد و در برابر فشارهای احتمالی دچار پارگی و گسیختگی نشود . واتراستاپ پی وی سی باید…

 

واتر استاپ پی وی سی چیست؟

با توجه به استفاده گسترده از بتن برای ساخت مخازن آبی، کانال های انتقال آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، لوله های بتنی، استخرها و ... که برای انتقال و نگهداری آب مورد استفاده قرار می گیرد وهمچنین ساخت سازه های بتنی نظیر سیلوی ذخیره آرد و گندم و حبوبات، تونل ها و سازه های بتنی در مجاورت آب که احتمال نفوذ آب بصورت فشار منفی به داخل سازه وجود دارد، و با توجه به رفتار سازه ای بتن، و ممانعت از ایجاد ترک خوردگی و شکستگی در مقاطع حجیم و در مقیاس های بزرگ از طرفی و همچنین از سوی دیگر الزامات اجرایی و محدودیت های اجرایی و یا قطع بتن موجب شده است که چاره ای برای آب بندی و ممانعت عبور آب و مایعات از درزهای انبساطی و اجرایی و نقاط قطع بتن اندیشیده شود. کارآمدترین و موثرترین مصالح موجود برای آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی و نقاط قطع بتن، استفاده از نوارهای آب بندی واتر استاپ به عنوان یک پرده آب بند میانی است که قبل از بتن ریزی در نقاط قطع بتن و درزها نصب و جای گذاری می شود .

نوار آب بندی واتر استاپ از جنس pvc ( پلی وینیل الکل ) به روش اکسترود تولید می شود. با توجه به ضخامت دیواره ها و کف های بتنی و همچنین فشار موجود در سازه، پهنا و ضخامت واتر استاپ تعیین می شود. به طور کلی واتر استاپ پی وی سی که مورد تطابق با استانداردهای بین المللی می باشد، باید قابلیت انعطاف پذیری بالایی داشته باشد و بتواند با توجه به ابعاد و حجم سازه های بتنی و همچنین پیچیده شدن شکل و نوع مقاطع و شرایط اجرای سازه ، تغییر شکل یابند. تصمیم گیری و سنجش در مورد کیفیت واتر استاپ و با توجه به ویژگیهایی مانند کیفیت ظاهری واتر استاپ، درصد ازدیاد طول واتر استاپ، مقاومت کششی واتر استاپ و سختی واتر استاپ انجام می شود، که با توجه به الزامات استانداردهای CDR C572 و ISIRI 13277 سنجیده می شود .

واتر استاپ بصورت معمول با عرض یا پهنای 15 تا 50 سانتیمتر و ضخامت 2 تا 12 میلیمتر و قدرت ارتجاعی یا ELANGATION حدود 250 تا 400 درصد طراحی و تولید می شوند که در ادامه به طور مفصل به آنها خواهیم پرداخت .

در پهنای واتر استاپ آج هایی تعبیه شده که در امتداد طولی واتر استاپ ادامه دارد. این آجها در درجه نخست درگیری بدنه واتر استاپ با بتن را افزایش می دهد و در درجه دوم احتمال عبور آب را تا حد بیشتری کاهش می دهند. از دیگر خواص ایجاد شده توسط آجها برای واتر استاپ توسط آجها، می توان به افزایش مقاومت های کششی واتر استاپ اشاره نمود .

استفاده از واتر استاپ برای نفوذناپذیر ساختن درزهای بتنی و نقاط قطع بتن یک الزام می باشد و عدم استفاده از واتر استاپ در آینده پروژه ها هزینه های ثانوی هنگفتی را به بار خواهد آورد و درزهای انبساط و اجرایی بتن نقاطی هستند که در آنها بتن دارای پیوستگی مناسبی نمی باشد و به همین دلیل دارای ضعف نفوذ پذیری بالاتری نسبت به سایر قسمتهای بتن که بصورت یکپارچه اجرا شده اند و دارای پیوستگی هستند می باشد. واتر استاپ پی وی سی بسان پرده ای آب بند برای مسدود کردن مسیر نفوذ آب و کاهش دبی نشت ( در حد صفر) کاربرد دارد .

از نظر کاربردی باید بین درز بتنی و نوع واتر استاپ تطابق رفتاری وجود داشته باشد. با توجه به کاربرد واتر استاپ جهت کنترل دبی نشت آب در محل درزها، باید رفتارهای احتمالی درزها پیش بینی شود و با توجه به این رفتارها نوع واتر استاپ انتخاب شود. از شاخصه های مهم رفتاری، در درزهای انبساطی مشهود است که امکان جابجایی و حرکت افقی بین دو قطعه بتنی در نظر گرفته می شود که کنترل جابجایی در درزها ها با کمک واتر استاپ های نوع حفره دار قابل انجام است. زیرا حفره در نظر گرفته شده در ساختار واتراستاپ های حفره دار، در صورت جابجایی و تحرک و انبساط و انقباض احتمالی سازه، منقبض و منبسط شده و از پارگی و ترکیدگی واتر استاپ در نتیجه این تحرکات جلوگیری می کند.

علاوه بر مهم بودن نوع واتراستاپ از نظر تخت یا حفره دار بودن برای تطابق با درز بتن، نوع مواد اولیه مصرفی برای تولید واتراستاپ و شکل واتراستاپ نیز حایز اهمیت می باشد. واتراستاپ های پی وس سی از این نظر قابلیت های فراوانی دارند. زیرا امکان شکل پذیری و اتصال مناسبی دارند .

واتراستاپ های PVC  باید خواص ارتجاعی و قابلیت کششی مناسبی داشته باشند. چنانچه هر مقدار که مدول ارتجاعی واتراستاپ پی وی سی و مقاومت کششی واتراستاپ بالاتر باشد، از حیث تحمل تغییر شکل های کششی بهتر و مناسب تر است. به هر صورت می بایست کرنش احتمالی ایجاد شده در واتراستاپ در هنگام بهره برداری و اجرا، با ضریب اطمینان مناسبی، پایین تر از حد کرنش گسیختگی واتراستاپ باشد. چنانچه در یک پروژه کرنش های احتمالی ایجاد شده به کرنش گسیختگی واتراستاپ نزدیک تر باشد، باید موادی غیر از لاستیک را به عنوان مواد اولیه برای تولید واتراستاپ در نظر گرفت که از آن جمله می توان به واتراستاپ های مسی اشاره نمود .

 • خواص و اثرات واتراستاپ های پی وی سی

واتراستاپ های پی وی سی باید دارای خواص و اثرات قابل قبولی با توجه به استانداردهای موجود از نظر جنس مواد اولیه ، کشش ، مقاومت و سختی داشته باشند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :

 • واتراستاپ باید دارای انعطاف پذیری مناسبی در جهات طولی و عرضی داشته باشد
 • واتراستاپ باید از نظر کشش دارای مقاومت مناسبی باشد که این خصیصه با توجه به نوع مواد اولیه مصرفی برای تولید واتراستاپ و شرایط تولید از جمله شرایط اکسترود و دمای دستگاه اکسترودر در هنگام تولید واتراستاپ و شرایط بسته بندی و انبارداری آن بستگی دارد .
 • واتراستاپ باید پرده آب بند مناسبی در برابر عبور آب و نفوذ مایعات از محل اتصال بتن باشد و در برابر فشارهای احتمالی دچار پارگی و گسیختگی نشود .
 • واتراستاپ پی وی سی باید قابلیت درگیری مناسب با بتن را داشته باشد که این موضوع با توجه به ضخامت و ارتفاع آجهای در نظر گرفته شده برای واتراستاپ، محقق خواهد شد. بنا براین باید در انتخاب نوع واتراستاپ، ارتفاع و عرض آجهای واتر استاپ را نیز مورد بررسی قرار داد .
 • واتراستاپ ها باید در برابر انواع محیط های شیمیایی و عوامل خورنده مقاومت و استقامت مناسبی داشته باشند، که این نکته با توجه به کیفیت متریال مصرفی برای تولید واتراستاپ در دسترس خواهد بود .
 • واتراستاپ باید از نظر کارایی و عمر سازه ای، عمری برابر با عمر سازه بتنی داشته باشد، که انتخاب واتر استاپ مناسب، با توجه به آیتم های استانداردهای بین المللی واتر استاپ، این خواسته را محقق می کند .
 • واتراستاپ ها باید در محیط های اسیدی و قلیایی مقاومت خوبی داشته باشند. بدین منظور در انتخاب واتر استاپ باید دقت شود تا با استانداردها بین المللی CDR C572 و ISIRI 13277 تطابق داشته باشد .
 • نوارهای آب بندی واتراستاپ باید مقاومت مناسبی در برابر سرما و یخبندان و سیکلهای ذوب و انجماد داشته باشد. بنابراین باید واتراستاپ با جنس و ELANGATION مناسب نمود تا دارای این خصیصه ها باشد .
 • کاربردهای واتراستاپ

با توجه به انعطاف پذیری، شکل، پهناهای مختلف، قابلیت جوشکاری و اتصال، از واتراستاپ در سازه های گوناگون و شرایط مختلفی به شرح زیر می توان استفاده نمود:

 • جهت جلوگیری از عبور آب از درزهای بتنی در معرض فشارهای هیدرواستاتیکی
 • جهت جلوگیری آب از درزهای اجرایی و درزهای انبساطی از واتراستاپ استفاده می شود
 • استفاده واتراستاپ در درزهای سازه های بتنی در مجاورت آب یکی از الزامات است
 • جهت رفع و حل معضل نشت سازه های پایین تر از سطح آب های زیر زمینی پ، استفاده از واتراستاپ موثر می باشد .
 • آ بند بندی انواع پروژه های: سد بتنی، کانال های انتقال آب و مایعات و لوله های بتنی به کمک نوارهای آب بندی واتراستاپ محقق خواهد شد .
 • برای رفع نشت و نفوذ سازه های مدفون و نیمه مدون، از واتراستاپ استفاده می شود .
 • نوارهای آب بندی واتراستاپ برای آب بندی انواع مخازن آب و مخازن مواد شیمیایی مناسب است.
 • آب بندی سازه استخرها و دریاچه های مصنوعی توسط نوارهای آب بندی واتراستاپ پی وی سی استفاده می شود .
 • جهت آب بندی تصفیه خانه های آب و فاضلاب از نوارهای واتراستاپ پی وی سی استفاده می شود .
 • برای آب بندی سازه تونل های انتقال آب و انتقال مایعات از واتراستاپ استفاده می شود .
 • برای آب بندی و ایم سازی سازه های ذخیره آرد و گندم و حبوبات در برابر نفوذ آب فشار منفی از واتراستاپ استفاده می شود .
 • مصرف واتراستاپ برای آب بندی انواع کالورت ها و سرریزها مناسب می باشد.
 • جهت آب بندی دیوارهای جدا کننده حول مخازن نگهداری سیالات از واتراستاپ استفاده می شود.
 • جهت جلوگیری از نفوذ آب فشار منفی در پارکینگ های زیر زمینی از واتراستاپ استفاده می شود
 • برای آب بندی دیوار زیر گذرها ، واتراستاپ PVC مناسب می باشد .
 • از واتراستاپ برای آب بندی دالهای بام نیز می توان استفاده نمود.
 • انواع واتراستاپ های PVC

با توجه به نوع کاربرد و محل استفاده از واتراستاپ به عنوان یک پرده آب بند، انواع مختلف واتراستاپ توسط شرکت های ایرانی و خارجی طراحی و ارایه شده اند که در زیر به پر مصرف ترین آنها اشاره می شود.

1 – واتراستاپ دیواری تخت :

این واتراستاپ ها برای آب بندی درزهای اجرایی و قطع بتن ریزی مناسب می باشند و در کد گذاری شرکتی معمولا به آنها واتراستاپ های تیپ E گفته می شود .

2 – واتراستاپ دیواری حفره دار :

این تیپ از واتراستاپ ها برای آب بندی درزهای انبساطی سازه ها و ژوین ها مورد استفاده قرار می گیرد . در کد گذاری شرکتی به این واتراستاپها ، واتراستاپهای تیپ O گفته می شود.

3 – واتراستاپ دمبلی تخت :

این واتراستاپ ها برای درزهای اجرایی که فشار سازه ای بالایی به آنها وارد می شود، مناسب می باشد. و در کد گذاری شرکتی غالبا به آنها واتراستاپهای تیپ EM اطلاق می شود.

4 – واتراستاپهای دمبلی حفره دار :

این واتراستاپها برای آب بندی درزهای انبساط و ژوین ها که فشار استاتیکی بالایی به آنها وارد می شود، مناسب می باشند. در کد گذاری شرکتی غالبا به آنها واتراستاپهای تیپ OM گفته می شود .

5 – واتراستاپهای کفی تخت :

مصرف عمده واتراستاپ های کفی تخت جهت آب بندی کف سازه های بتنی، که دارای درزهای اجرایی هستند، می باشد و در کد گذاری شرکتی این واتراستاپها غالبا به واتراستاپهای تیپ EF موسوم هستند .

6 – واتراستاپ های حفره دار کفی :

مصرف عمده واتراستاپ های کفی حفره دار، برای آب بندی درزهای انبساطی کف سازه های بتنی می باشد و در کد گذاری شرکتی عموما به واتراستاپهای تیپ OM موسوم هستند.

7 – واتراستاپ گوشه تخت :

این واتراستاپها عموما در درزهای اجرایی و در شرایطی که بتن کف اجرا شده است، روی سازه کف و میان سازه دیواره قرار می گیرند و در کد گذاری شرکتی عموما به این واتراستاپها، واتراستاپهای تیپ EK گفته می شود .

8 – واتراستاپ گوشه حفره دار :

این تیپ از واتراستاپ ها غالبا در درزهای انبساطی سازه ها، در شرایطی که اجرای کف بتنی به پایان رسیده است، روی کف و میان سازه دیواره قرار می گیرد و در کد گذاری شرکتی به این واتراستاپها عموما واتراستاپهای تیپ OK گفته می شود .

 • شرایط مواد اولیه :

مواد اولیه انتخابی برای تولید واتراستاپ باید از جنس PVC ( پلی وینیل کلراید ) نرم و مرغوب انتخاب شود و دقت شود که در تولید گرانول پی وی سی جهت روانسازی و سیالیت آن حتما از روغن DOP استفاده شده باشد. چنانچه جهت تولید گرانول واتراستاپ به جای روغن DOP از مواد نفتی مانند گازوییل استفاده شده باشد، واتراستاپ با کیفیتی حاصل نخواهد شد .

 • انتخاب پهنای واتراستاپ :

انتخاب پهنای واتراستاپ به شرایط گوناگونی از جمله ضخامت سازه بتنی، فشار و ارتفاع آب، فشار هیدرواستایکی و عوامل خورنده بستگی دارد. ولی عموما در شرایط نرمال پهنای واتراستاپ برابر با پهنای سازه بتنی انتخاب می شود .

 • انتخاب ضخامت واتراستاپ:

برای انتخاب ضخامت واتراستاپ عوامل گوناگونی از جمله هد و فشار جریان هیدرواستاتیکی، شرایط تکیه گاهی واتر استاپ، نشست بتنی، اختلاف دما در فصلهای مختلف در شرایط شب یا روز، زمان اجرای واتراستاپ و ضریب نفوذ پذیری درز را می توان در نظر گرفت.

 • ارتباط شکل و عرض و آجهای واتراستاپ در روند آب بندی درز سازه:

نوارهای آب بندی واتراستاپ مسیر نفوذ آب را طولانی می کنند تا از نشت و نفوذ آب جلوگیری شود. هرچه پهنای واتر استاپ بیشتر باشد، در نتیجه مسیر طولانی تر خواهد شد و قطعا آب بندی قطعی تری انجام خواهد شد. همچنین آجهای تعبیه شده در وسط واتراستاپ و گوه های جانبی در نظر گرفته شده در قسمت های انتهایی واتراستاپ نیز نقش بسزایی در ممانعت از عبور آب دارند و هرچه این آجها از نظر تعداد بیشتر باشند و ارتفاع و عرض مناسبی داشته باشند، شرایط نفوذ آب را غیر ممکن تر خواهند کرد.

 • ایجاد آلودگی واتراستاپهای PVC برای آب آشامیدنی :

از نظر اجرای استاندارد واتراستاپ، پس از نصب واتراستاپ و بتن ریزی، به لحاظ احاطه شدن PVC  توسط بتن و در نتیجه عدم برخورد مستقیم واتراستاپ با آب آشامیدنی، هیچ گونه آلودگی برای آب آشامیدنی به وجود نخواهد آمد. چنانچه بنا بر شریط خاص، نیاز باشد که نوارهای آب بندی واتراستاپ در مجاورت آب آشامیدنی قرار گیرنده، بهتر است بجای انتخاب جنس PVC برای تولید واتراستاپ از مواد اولیه پلی اتیلن استتفاده شود تا موجب عدم آلوده شدن آب آشامیدنی در نتیجه تماس مواد منتشره از واتراستاپهای PVC شود

 • ماندگاری واتراستاپ در شرایط قلیایی:

ماندگاری واتراستاپهای پی وی سی در محیط های قلیایی بسیار حایز اهمیت است. چنانچه در تولید واتراستاپ از مواد اولیه غیر استاندارد و نامرغوب استفاده شود، موجب از دست رفتن کیفیت واتراستاپ و تغییر حالت آن شده و منجر به نشت و نفوذ و ایجاد مشکلات کیفی برای واتراستاپ، از جمله ترک خوردگی و نشست تکیه گاهی سازه شود .

 • دمای مناسب نصب واتراستاپ :

برای نصب واتراستاپ باید به فاکتورهای گوناگونی از جمله دمای زمان نصب اشاره نمود. دمای مناسب محیط برای نصب واتراستاپهای PVC بین 20 تا 70 درجه سانتیگراد می باشد .

 • استاندارد واتراستاپ پی وی سی:

نوارهای آب بندی واتراستاپ پی وی سی با استانداردهای گوناگونی مورد آزمایش و سنجش قرار می گیرد. دسته ای از این استانداردها عبارتند از :

ASTM D412- ASTM D2240- ASTM D570- ASTM D 572- ASTM D624- ASTM D638- CDR C570- CDR C572 – CDR C573

به طور کلی یک واتراستاپ استاندارد باید دارای مشخصات زیر باشد :

آیتم

استاندارد

میزان قابل قبول

سختی SHORE A

ASTM D2240

73-78

مقاومت کششی در جهت طول

ASTM D412

12-17 MPA

ازدیاد طول در جهت طولی

CDR C572

300%

مقاومت کششی در جهت عرض

CDR C572

12-17 MPA

ازدیاد طول در جهت عرضی

CDR C572

300%

وزن مخصوص

ASTM D792

1.3

درصد جذب آب

CDR C572

نیم در هزار

 • نگهداری از واتراستاپ:

برای نگهداری واتراستاپ باید به نکات گوناگونی به شرح زیر توجه نمود:

1 – پس از تخلیه رول های واتراستاپ از کامیون در محل پروژه، لازم است واتراستاپ ها روی پالت قرار گیرد تا از تماس مستقیم با خاک در امان باشد .

2 – چنانچه پس از خریداری واتراستاپ در محل پروژه و یا تولید در کارخانه به دلایلی تا زمان استفاده و بهره برداری از واتراستاپ وقفه به وجود بیاید، حتما لازم است تا رول های واتراستاپ با پوشش مناسبی کاور شود تا در برابر شرایط محیطی دچار ضعف نشود .

3 – دقت نمایید قبل از مصرف واتر استاپ، رول های آن باز نشود. این کار می تواند موجب دفرمه شدن واتراستاپ شود و همچنین نوار واتراستاپ را تحت تاثیر عوامل مخرب محیطی قرار دهد .

4 – در شرایط آب و هوای گرم، رول های واتراستاپ در محفظه سر بسته قرار گیرد و حتما از تابش مستقیم نور خورشید در امان باشد. گرمای شدید می تواند موجب شل شدن ظاهری و کاهش خواص واتراستاپ شود.

5 – در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان، رول های واتراستاپ در اتاقک و یا محفظه مناسبی که دمای آن از دمای محیط بالاتر است نگهداری شود. سرما و یخبندان می تواند موجب خشک شدن نوارهای واتراستاپ و از بین رفتن خواص آن شود.

6 – چنانچه در اثر حمل طولانی و یا عدم بارگیری صحیح و یا چیدن غیر متعارف رول های واتراستاپ روی یکدیگر، واتراستاپها دچار تغییر شکل مختصری شده باشند، توصیه می شود قبل از استفاده، حتما رول های واتراستاپ توسط اعمال حرارت صاف و یکنواخت شوند و مورد استفاده قرار گیرند. چنانچه این تغییر شکل و دفرمگی زیاد باشد و با حرارت قابل جبران نباشد، بهتر است از مصرف واتراستاپ صرفنظر کرد.

 • نحوه نصب واتراستاپ:

جهت حصول آب بندی مناسب و قطعی درزهای بتنی، نکته حایز اهمیت نصب درست و اصولی واتراستاپ درون سازه میلگردی می باشد و متاسفانه در بسیاری از پروژه ها شاهد بوده ایم که در اثر بی توجهی به استانداردهای نصب واتراستاپ، حتی پس از نصب واتراستاپ جهت آب بندی درز، باز هم نفوذ آب بوجود آمده است. جهت نصب صحیح واتراستاپ به نکات زیر دقت شود:

1 – واتراستاپ ها از نظر عرضی باید در مرکز عرض دیوار نصب شوند. چنانچه مرکز واتراستاپ در مرکز عرضی دیوار قرار نگیرد، به طور قطع یک بال واتراستاپ از بال دیگر واتراستاپ کوتاه تر خواهد شد، که در بخش کوتاه تر، احتمال عبور آب بیشتری خواهیم داشت.

2 – در مورد واتراستاپ حفره دار دقت شود که حفره واتراستاپ در مرکز درز دو بتن قرار گیرد. چنانچه حفره در مرکز درز قرار نگیرد، خواص مورد انتظار از واتراستاپ حفره دار محقق نخواهد شد و در واقع واتراستاپ حفره دار نقش واتراستاپ تخت را خواهد داشت و علاوه بر ایجاد مشکلات فنی، از نظر اقتصادی نیز حایز اهمیت خواهد بود.

3 – واتراستاپ ها باید طوری نصب و تثبیت شوند که نیمی از عرض واتراستاپ در بتن اولیه و نیم دیگر در بتن ثانویه قرار گیرد .

4 – برای اجرای واتراستاپ بین کف و دیواره، باید دقت نمایید که چنانچه شبکه روی آرماتور در بتن فونداسیون اجازه نصب واتراستاپ در وسط سازه را ندهد، باید نسبت به اجرای راکا روی فونداسیون اقدام نمو و واتراستاپ را میان رامکا اجرا نمود.

5 – نصب واتراستاپ داخل شبکه میلگردی باید طوری صورت پذیرد که در جریان بتن ریزی و تردد کارکنان پروژه و فشارهای وارده از سوی بتن، جدا و یا جابجا نشود .

6 – برای نصب واتراستاپ داخل شبکه میلگردی از گیره مخصوص واتراستاپ استفاده شود. چنانچه شرایط نصب لبه های واتراستاپ توسط گیره به سازه میلگردی وجود ندارد، می توان از یک میلگرد کمکی برای نصب و تثبیت واتراستاپ استفاده نمود

7 – از سوراخ نمودن بدنه واتراستاپ جهت عبور سیم و در نتیجه نصب آن به سازه میلگردی جدا خودداری شود. سوراخهای ایجاد شده علاوه بر بالا رفتن احتمال پارگی می تواند نقطه ضعفی برای عبور آب در طول زمان شود.

8 – چنانچه بدنه واتراستاپها در نتیجه حمل و جابجایی و یا کشش موجب پارگی شده باشد، برای استفاده به عنوان پرده آب بند مجاز نمی باشد. چنانچه لزومی برای مصرف واتراستاپ معیوب آن وجود دارد، لازم است که قبل از استفاده توسط هویه واتراستاپ قسمت پاره شده ترمیم شود.

9 – دقت کنید زمانی واتراستاپ را روی شبکه میلگردی نصب نمایید که حداکثر تا 48 ساعت آینده قصد بتن ریزی داشته باشید. به هیچ وجه نباید زمان بیشتری، از زمان نصب واتراستاپ تا اجرای سازه بتنی گذشته باشد، زیرا گرما و سرما و عوامل محیطی موجب تغییر در خواص نرمال و استاندارد واتراستاپ خواهند شد .

10 – برای اجرای واتراستاپ در کف های بتنی، دقت شود که آج های عمودی واتراستاپ در معرض بتن ریزی شدید کج نشوند. برای رفع این مشکل، پیشنهاد می شود که در محل هایی که واتراستاپ نصب شده است سرعت و شدت بتن ریزی را کاهش دهیم. همچنین پیشنهاد می شود موقع خرید واتراستاپ های کفی به آجهای آن دقت نمایید تا ضعیف و سست نباشند.

11 – بعضا مشاهده می شود که مجریان محترم بر اساس عدم آگاهی و فقدان آموزش کافی، تمایل به قرار دادن واتراستاپ روی سطح بتن دارند. دقت شود که امکان نصب واتر استاپ روی سطح بتن وجود ندارد و حتما باید در مرکز سازه قرار گیرد. طبق استانداردهای بین المللی باید حداقل پوشش 5 سانتیمتر روی سطح واتراستاپ را فرا گیرد .

12 – در اجرا کف های بتنی دقت شود که حتما از واتراستاپ های کفی استفاده شود و همچنین آجهای واتر استاپ رو به بالا قرار گیرد. امکان نصب معکوس واتراستاپ های کفی و وجود ندارد و سازه را دچار ضعف آب بندی خواهد نمود.

 • قیمت واتراستاپ:

قیمت واتراستاپ بر اساس پهنا، ضخامت، الانگیشن، مواد اولیه مصرفی و ... تعیین می شود. از شما درخواست می شود برای دریافت لیست قیمت واتراستاپ با واحد فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید .

 • نحوه جوش و اتصال واتراستاپ:

از نکات قابل توجه در آب بندی درزها و نقاط قطع بتن به کمک واتراستاپ، اتصال صحیح لبه های واتراستاپ به یکدیگر است. اتصال دو سر لبه واتراستاپ عمدتا به صورت دو راهی، سه راهی، چهار راهی، اتصال + و اتصال T و اتصال L صورت می پذیرد، که این اتصالها در دو حالت عمودی و افقی صورت می پذیرد. چنانچه اتصال لبه های واتراستاپ با راهکارهای اصولی و استاندارد انجام شود، ضریب اطمینان آب بندی بالا رفته و جوش دو سر واتراستاپ نیز به خوبی انجام می پذیرد.

 • انواع روشهای اتصال دو سر واتراستاپ به شرح زیر می باشند:

الف – اتصال گرم واتراستاپ

ب – اتصال سرد واتراستاپ

الف : اتصال گرم واتراستاپ :

در روش گرم، اتصال لبه های واتراستاپ به شرح زیر انجام می شود

1 – جوش لب به لب: این روش اتصال واتراستاپ به کمک هویه شمشیری انجام می گیرد

2 – جوش اورلپ: این روش اتصال واتراستاپ به وسیله هویه تبری انجام می شود

در روش اتصال گرم، دو لبه واتراستاپ توسط هویه شمشیری و یا تبری داغ می شود و با فشار در کنار هم قرار می گیرند، تا اتصال انجام شود.

ب : اتصال سرد واتر استاپ

اتصال سرد لبه های واتراستاپ توسط چسب های PU صورت می گیرد.

مراحل اتصال واتراستاپ به روش سرد به شرح زیر می باشد :

1 – ابتدا به اندازه 30 الی 40 سانتیمتر از آجهای لبه های واتراستاپ که قرار است روی یکدیگر قرار گیرند را توسط تیغ بتراشید.

2 – سطح اتصال دو واتراستاپ را توسط فرچه به چسب PU آغشته نمایید.

3 – دو لبه اتصال واتراستاپ را روی یکدیگر قرار دهید تا اتصال اولیه صورت گیرد. برای اینکار باید به مدت حداقل 3 دقیقه فشار دست روی دو لبه اتصال واتراستاپ حفظ شود .

4 – وزنه ای به سنگینی 40 تا 50 کیلوگرم را انتخاب نمایید و به مدت 5 ساعت روی لبه های اتصال قرار دهید تا اتصال سرد بصورت صحیح و کامل صورت پذیرد و واتراستاپ آماده نصب و اجرا شود .

 • نکات ایمنی در هنگام جوش واتراستاپ به روش گرم:

نوارهای آب بندی واتراستاپ هنگام جوشکاری و اتصال، گاز کلراید هیدروژن متصاعد می کنند که گازی سمی و خطرناک است. از این رو در هنگام جوش واتراستاپ توجه به نکات زیر حایز اهمیت است :

1 – حتی الامکان سعی کنید جوشکاری واتراستاپ را در فضای باز و یا مکان هایی که در آنها جریان هوا وجود دارد، انجام دهید .

2 – لازم است در هنگام جوشکاری واتراستاپ، در محلی قرار بگیرید که در مسیر عبور جریان هوا و یا گاز نباشد تا گازهای آزاد شده طی عملیات اتصال واتراستاپ، به داخل دستگاه تنفسی هدایت نشود .

3 – پیشنهاد می شود در هنگام جوشکاری از ماسک تنفسی مخصوص استفاده شود.

4 – در هنگام جوشکاری واتراستاپ، از استعمال دخانیات اکیدا خودداری فرمایید. چون گاز کلراید هیدروژن، همراه دود سیگار یا سایر دخانیات می تواند بصورت عمیق تری وارد ریه شود .

 • نکات قابل توجه برای کار با دستگاه جوش واتراستاپ:

1 – دقت نمایید که جوش واتراستاپ باید به طرز صحیح و مطابق اصول استاندارد انجام شود، تا پس از جوشکاری ، در نقطه اتصال لبه های واتر استاپ، منفذی برای عبور آب وجود نداشته باشد. و همچنین واتراستاپ در نقطه اتصال از مقاومت کششی خوبی برخوردار باشد

2 – درجه حرارت دستگاه جوش واتراستاپ بسیار حایز اهمیت است و باید به آن توجه ویژه ای شود. حرارت مناسب برای اتصال لبه های واتراستاپ به یکدیگر 180 درجه سانتیگراد می باشد. توجه شود دما از 180 درجه سانتیگراد بالاتر نرود چون موجب ضعف در نقطه جوشکاری شده خواهد شد. رسیدن دما به 240 درجه سانتیگراد می تواند بحران ایجاد کند، چون واتراستاپ در دمای 240 درجه سانتیگراد کاملا ذوب شده و به کربن تبدیل می شود .

3 – دقت شود که اتصال دو سر واتراستاپ به یکدیگر وقتی انجام شود که دو لبه واتراستاپ، پس از تماس با سر دستگاه جوش واتر استاپ، کاملا نرم و چسبیده شده باشند. پس از ایجاد این حالت، دو لبه را کنار هم قرار داده و محکم بفشارید و در همان وضعیت نگهدارید تا سفت شوند.

4 – از تماس مستقیم بدنه واتراستاپ با شعله های آتش خودداری فرمایید، چون موجب تغییر در خواص عمومی واتراستاپ خواهند شد .

 • تست کشش واتراستاپ :

آزمون تست کشش واتراستاپ توسط دستگاه مخصوص کشش که دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک است، صورت می پذیرد. مطابق شرایط مندرج در استاندارد، دو لبه کناری واتراستاپ در فک ها جای داده شده و فک قفل می شود و عمل کشش انجام می شود تا درصد ارتجاعی یا ELANGATION واتراستاپ تعیین شود.

 • گیره واتراستاپ :

گیره واتر استاپ بهترین وسیله برای اتصال لبه های واتر استاپ به سازه میلگردی می باشد . لازم است در هر متر از طول واتر استاپ ، در هر طرف 2 الی 3 عدد گیره واتراستاپ قرار گیرد و می توان گفت حدود 5 عدد گیره واتراستاپ برای دو لبه در یک متر طول از واتر استاپ مورد نیاز می باشد . دقت شود که چنانچه سازه میلگردی ، به گونه ای بافته شده است که امکان اتصال واتر استاپ به سازه را نمی دهد باید از یک میله کمکی به عنوان واسطه استفاده نمایید .

 • انواع واتر استاپ های تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست

1 – واتراستاپ تخت دیواری

2 – واتراستاپ حفره دار دیواری

3 – واتراستاپ تخت دمبلی

4 – واتراستاپ حفره دار دمبلی

5 – واتراستاپ تخت کفی

6 – واتر استاپ حفره دار کفی

 • پهنای واتر استاپ های تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست

واتر استاپ های تولیدی شرکت بتن پلاست در اندازه های استاندارد 15 – 20 – 24 – 30 – 40 سانتیمتر تولید می شوند ولی بنا بر سفارش و درخواست مشتری تولید واتر استاپ در سایزهای 17 – 22 – 25 – 28 – 32 – 38 – 42 سانتیمتر نیز امکان پذیر است .

 • ضخامت واتر استاپ های تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست

واتر استاپ معمول و پر مصرف تولیدی ، عموما با ضخامت 3 میلیمتر می باشد ولی بنا به درخواست مشتری از ضخامت 2 تا 8 میلیمتر نیز تولید واتر استاپ میسر می باشد.

 

Posted 2 years ago
Was this helpful?
0

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

اتوبان جلال آل احمد ، شرق به غرب ، بعد از زیر گذر گیشا ، پلاک 71 ، واحد 4

تلفکس : 02188580775    02188580774

کارشناس فروش : خانم کریمان  09120347806   09120367805

کارشناس فروش : آقای مهندس مبینی  09124856268