واتر پروف مایع بتن چیست

واتر پروف مایع بتن چیست

واترپروف مایع بتن محصولی فرموله شده از روان کننده ها و اسیدهای چرب غیر آلی می باشد . که برای آب بند نمودن ونفوذناپذیر ساختن انواع بتن ،‌ ملات بنایی و دوغاب کاری مناسب می باشد . واترپروف مایع بتن به سرعت در آب پخش می شود و به عنوان یک عامل قوی پخش کننده ذرات بتن عملکرده و سبب می شود که ذرات سیمان که تمایل به کلوخه شدن دارند ،‌ بهتر پخش شوند و بدین ترتیب سطح آزاد وسیعتری بدست آید . بدین ترتیب آب موجود در مخلوط به نحو موثرتری عمل کرده و عمل هیدراسیون با آب کمتر و به نحو موثرتری صورت پذیرد که همین امر سبب می شود میزان آب مصرفی تا بیش از 10 ٪‌ کاهش یافته و در نتیجه بتن با دانسیته بیشتر و نفوذپذیری کمتر حاصل می گردد . واترپروف مایع بتن در شرایطی که علاوه بر آب بندی بتن ،‌ روانی بتن نیز حائز اهمیت است بسیار کاربردی می باشد . واترپروف مایع بتن قادر به کاهش آب بتن تا حدود 12٪ می باشد . با کاهش آب بتن از آب موجود در بین سنگدانه ها کم می شود و با حرکت ریزدانه ها ، ‌این فضاهای خالی توسط ریزدانه ها پرشده و بدین ترتیب شاهد افزایش مقاومت و بهبود خواص بتن و همچنین افزایش نفوذناپذیری بتن خواهیم بود . برای مصرف واترپروف مایع بتن باید توجه شود که چه عملکردی از مصرف واتر پروف مایع بتن مدنظر است . چنانچه هدف از افزودن واتر پروف مایع بتن فقط افزایش روانی بتن باشد می توان واترپروف مایع بتن را به مخلوط بتن اضافه نمود در این صورت قطعاً شاهد افزایش روانی چشمگیر خواهیم بود و نفوذپذیری نیز تا حد بسیار کم حاصل خواهد شد ولی احتمالاً ‌شاهد کاهش مقاومت خواهیم بود. ولی چنانچه هدف از مصرف واترپروف مایع بتن علاوه بر روانی و نفوذناپذیر ساختن بتن ،‌افزایش مقاومت و بهبود خواص بتن باشد باید مطابق بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست از آب بتن کاسته شودتا شاهد روانی در حد بتن شاهد باشیم . به این ترتیب شاهد ایجاد بتنی نفوذناپذیر و مقاوم خواهیم بود . توجه شود که واترپروف مایع بتن یک آب بند کننده 100٪ نمی باشد و در مواقعی که سازه بتنی در تماس دائم با آب نباشد و گاهاً‌به طور مثال با آب باران درگیر باشد مناسب باشد در صورتیکه تماس دائمی با آب برای سازه بتنی محتمل است حتماً از آب بند کننده های دیگر مانند ژل میکروسیلیس یا چسب بتن آب بند و ... استفاده شود . میزان مصرف واتر پروف مایع بتن باید با آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوا و نوع مصالح مصرفی انتخاب شود ولی به طور تجربی و مطابق آزمایشات انجام شده میزان مصرف واترپروف مایع مطابق بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست 2 تا 5/2 درصد وزن سیمان مصرفی است . توجه شود که مصرف بیش از حد واترپروف مایع بتن تا2 باربر میزان معمول می تواند باعث افزایش زمان گیرش اولیه بتن گردد و مقاومت نهایی تحت تاثیری این دیرگیری کاهش نیافته و معمولاً‌ افزایش می یابد . برای مصرف واترپروف مایع بتن باید میزان مورد استفاده از واتر پروف مایع بتن را براساس حجم بتن وعیار سیمان توسط توزین دقیق به بدست آورد و به ازای هر متر مکعب بتن 1 دقیقه عملیات میکس با بتن انجام شود . دقت شود که مانند تمام روشهای دیگر ،‌ پس از اجرا باید کیورینگ سازه به صورت دقیق انجام شود . مصرف واترپروف مایع بتن خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی را برای بتن به شرح زیر برای بتن ایجاد می کند . جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن مناسب برای استفاده در بتن مسلح و غیر مسلح واترپروف مایع بتن ممانعت از ایجاد جلبک روی سطح بتن می گردد جلوگیری از حمله سولفاتی وقلیایی شدن مقاوم سازی بتن در برابر نمک های یخ زا مانع نفوذ یون کلر و سایر مواد شیمیایی مخرب به داخل بتن کاهش میزان آب مصرفی در مخلوط افزایش دانسیته بتن مصرف واتر پروف مایع بتن کاربردهای خاصی برای بتن به شرح زیر ایجاد می کند اجرای بتن نفوذناپذیر جهت پل ،‌کانال و تونل ومخازن مناسب جهت دیواره های ساحلی تونل ، ‌استخر ،‌ تصفیه خانه و سدها آب بند نمودن بتن و مخلوط های ماسه و سیمان پوشش مناسب جهت سطوح شیب دار و باران گیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی حالت مایع رنگ قهوه ای وزن مخصوص 1/02 gr/cm3 استاندارد ASTM C1543 ASTM C1202 یون کلر ندارد PH 7/5 ± 0/5 قیمت واتر پروف مایع بتن برای دریافت لیست قیمت واترپروف مایع بتن / آب بند کننده داخلی بتن / واتر پروف بتن / مایع واتر پروف بتن با دفتر فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید .  

واترپروف مایع بتن محصولی فرموله شده از روان کننده ها و اسیدهای چرب غیر آلی می باشد . که برای آب بند نمودن ونفوذناپذیر ساختن انواع بتن ،‌ ملات بنایی و دوغاب کاری مناسب می باشد . واترپروف مایع بتن به سرعت در آب پخش می شود و به عنوان یک عامل قوی پخش کننده ذرات بتن عملکرده و سبب می شود که ذرات سیمان که تمایل به کلوخه شدن دارند ،‌ بهتر پخش شوند و بدین ترتیب سطح آزاد وسیعتری بدست آید . بدین ترتیب آب موجود در مخلوط به نحو موثرتری عمل کرده و عمل هیدراسیون با آب کمتر و به نحو موثرتری صورت پذیرد که همین امر سبب می شود میزان آب مصرفی تا بیش از 10 ٪‌ کاهش یافته و در نتیجه بتن با دانسیته بیشتر و نفوذپذیری کمتر حاصل می گردد . واترپروف مایع بتن در شرایطی که علاوه بر آب بندی بتن ،‌ روانی بتن نیز حائز اهمیت است بسیار کاربردی می باشد . واترپروف مایع بتن قادر به کاهش آب بتن تا حدود 12٪ می باشد . با کاهش آب بتن از آب موجود در بین سنگدانه ها کم می شود و با حرکت ریزدانه ها ، ‌این فضاهای خالی توسط ریزدانه ها پرشده و بدین ترتیب شاهد افزایش مقاومت و بهبود خواص بتن و همچنین افزایش نفوذناپذیری بتن خواهیم بود . برای مصرف واترپروف مایع بتن باید توجه شود که چه عملکردی از مصرف واتر پروف مایع بتن مدنظر است .

چنانچه هدف از افزودن واتر پروف مایع بتن فقط افزایش روانی بتن باشد می توان واترپروف مایع بتن را به مخلوط بتن اضافه نمود در این صورت قطعاً شاهد افزایش روانی چشمگیر خواهیم بود و نفوذپذیری نیز تا حد بسیار کم حاصل خواهد شد ولی احتمالاً ‌شاهد کاهش مقاومت خواهیم بود. ولی چنانچه هدف از مصرف واترپروف مایع بتن علاوه بر روانی و نفوذناپذیر ساختن بتن ،‌افزایش مقاومت و بهبود خواص بتن باشد باید مطابق بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست از آب بتن کاسته شودتا شاهد روانی در حد بتن شاهد باشیم . به این ترتیب شاهد ایجاد بتنی نفوذناپذیر و مقاوم خواهیم بود . توجه شود که واترپروف مایع بتن یک آب بند کننده 100٪ نمی باشد و در مواقعی که سازه بتنی در تماس دائم با آب نباشد و گاهاً‌به طور مثال با آب باران درگیر باشد مناسب باشد در صورتیکه تماس دائمی با آب برای سازه بتنی محتمل است حتماً از آب بند کننده های دیگر مانند ژل میکروسیلیس یا چسب بتن آب بند و ... استفاده شود . میزان مصرف واتر پروف مایع بتن باید با آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوا و نوع مصالح مصرفی انتخاب شود ولی به طور تجربی و مطابق آزمایشات انجام شده میزان مصرف واترپروف مایع مطابق بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست 2 تا 5/2 درصد وزن سیمان مصرفی است . توجه شود که مصرف بیش از حد واترپروف مایع بتن تا2 باربر میزان معمول می تواند باعث افزایش زمان گیرش اولیه بتن گردد و مقاومت نهایی تحت تاثیری این دیرگیری کاهش نیافته و معمولاً‌ افزایش می یابد . برای مصرف واترپروف مایع بتن باید میزان مورد استفاده از واتر پروف مایع بتن را براساس حجم بتن وعیار سیمان توسط توزین دقیق به بدست آورد و به ازای هر متر مکعب بتن 1 دقیقه عملیات میکس با بتن انجام شود . دقت شود که مانند تمام روشهای دیگر ،‌ پس از اجرا باید کیورینگ سازه به صورت دقیق انجام شود .

مصرف واترپروف مایع بتن خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی را برای بتن به شرح زیر برای بتن ایجاد می کند .

 • جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن
 • مناسب برای استفاده در بتن مسلح و غیر مسلح
 • واترپروف مایع بتن ممانعت از ایجاد جلبک روی سطح بتن می گردد
 • جلوگیری از حمله سولفاتی وقلیایی شدن
 • مقاوم سازی بتن در برابر نمک های یخ زا
 • مانع نفوذ یون کلر و سایر مواد شیمیایی مخرب به داخل بتن
 • کاهش میزان آب مصرفی در مخلوط
 • افزایش دانسیته بتن

مصرف واتر پروف مایع بتن کاربردهای خاصی برای بتن به شرح زیر ایجاد می کند

 • اجرای بتن نفوذناپذیر جهت پل ،‌کانال و تونل ومخازن
 • مناسب جهت دیواره های ساحلی تونل ، ‌استخر ،‌ تصفیه خانه و سدها
 • آب بند نمودن بتن و مخلوط های ماسه و سیمان
 • پوشش مناسب جهت سطوح شیب دار و باران گیر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

مایع

رنگ

قهوه ای

وزن مخصوص

1/02 gr/cm3

استاندارد

ASTM C1543

ASTM C1202

یون کلر

ندارد

PH

7/5 ± 0/5

قیمت واتر پروف مایع بتن

برای دریافت لیست قیمت واترپروف مایع بتن / آب بند کننده داخلی بتن / واتر پروف بتن / مایع واتر پروف بتن با دفتر فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید .

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
-4

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

اتوبان جلال آل احمد ، شرق به غرب ، بعد از زیر گذر گیشا ، پلاک 71 ، واحد 4

تلفکس : 02188580775    02188580774

کارشناس فروش : خانم کریمان  09120347806   09120367805

کارشناس فروش : آقای مهندس مبینی  09124856268